search
Sök
menu
Meny

Ny fotbollsarena i Jönköping

fotboll

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2015 att en ny arena ska byggas vid Jordbrovallen. 

I samband med beslutet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att samordna nämndernas arbete med byggnation av arena för fotboll. I uppdraget ingår särskilt att koordinera projektets olika delar samt att ansvara för att löpande avstämning sker med berörda aktörer.

Den 16 november 2016 lämnades tjänsteskrivelsen som är en återrapportering av uppdraget i vilken den grupp som tillsatts för uppdraget bedömer detta som slutfört. En detaljplan för en ny fotbollsarena är under framtagande och ett beslut om antagande planeras till våren 2017.

Även ett lokalprogram för den nya arenan har tagits fram. Projektering för en ny arena pågår enligt tidplan och förväntas vara färdig för att möjliggöra en byggstart i samband med att detaljplanen vunnit laga kraft.

I tjänsteskrivelsen beräknar stadskontoret att projektets totala kostnader uppgår till 548 miljoner kronor. Av dessa uppgår kostnader för själva arenan till 414 miljoner kronor och ersättning för befintliga anläggningar till 41 miljoner kronor. Kostnader för trafiklösningar i anslutning till arenan beräknas till 93 miljoner kronor, medan driftskostnaden beräknas till 33 miljoner kronor per år.

I januari 2017 beslutade Kommunfullmäktige att gå vidare med planerna på byggnation av en ny fotbollsarena på Jordbrovallen.