search
Sök
menu
Meny

Kanotstadion

kanotstadion rocksjön

Kanotstadion vid Rocksjön invigs den 30 april 2016. Stadion har byggts i etapper och har 350 åskådarplatser mot sjön, 9 banor och två starttorn. Starttornen används även som fågelskådningstorn, eftersom Rocksjön är ett naturreservat.

Redan 2009 skickade Svenska kanotförbundet en skrivelse till fritidsnämnden, med önskemål om att uppgradera Rocksjöstadion till en kanotarena där större tävlingar kunde anordnas, typ världscuptävlingar. Kanotklubbarna, Svenska kanotförbundet och Idrottsalliansen har medverkat i projektet.

  • I etapp 1 uppfördes två starttorn i linje med starterna för 500 resp 1000-metersdistanserna. Kostnaden finansierades delvis med s.k. LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar) från Länsstyrelsen. Tornen fungerar även som fågelskådningstorn, eftersom Rocksjön är ett naturreservat.
  • I etapp 2 har läktarbyggnaden kommit till, med läktarplatser, omklädningsrum och förråd.
Efter framtagning av skisser begärdes pengar i kommunens verksamhets- och investeringsplan, och i april 2016 invigs nu stadion.