search
Sök
menu
Meny

Priser på Norrahammar Sportcenter

Priser för bad, friskvård, simskola och massage på Norrahammar Sportcenter.

Avgift bad 2018

Omfattning

Vuxen, från 20 år

Ungdom, 7-19 år*

Barn, 3-6 år*

Familj*

Mini-familj*

Pensionär*

En gång

55 kr

25 kr

15 kr

135 kr

80 kr

40 kr

10-band motionssim

495 kr
 

375 kr

100-band motionssim

4 750 kr


Studenter**

25 kr


Terminsband (personligt) ***

760 kr

460 kr


1 500 kr

920 kr


Sommarbandet****

800 k

450 kr

250 kr
Avgift träning 2018*****

Omfattning

Pris vuxen, från 20 år

Pris ungdom, 7-19 år*

En gång

80 kr

45 kr

10-band

720 kr

400 kr

100-band

7 000 kr

 

Terminsband (personligt) ***

1 180 kr


Tilläggsavgift för träning vid bad

30 kr


Studenter träning + bad

45 kr


Studenter,** månad (30 dagar fr inköp)

315 kr


Studenter**, Terminsband (personligt)

990 kr


Avgift simskola 2018

Omfattning

Pris barn, 3-6 år*

15 gånger

720 kr

Syskonrabatt

100 kr

Avgift massage 2018

Massage omfattning

Pris vuxen, från 20 år

25-min massage inkl bad

300 kr

25-min massage inkl bad (5 ggr)

1 255 kr

50-min massage inkl bad

425 kr

50-min massage inkl bad (5 ggr)

1 700 kr

 

Barn under 3 år går in gratis i betalande målsmans sällskap. Obs! Icke simkunniga och barn under 12 år ska vara i simkunnig badande vuxens sällskap (minst 18 år).

*/ Med familj avses max två vuxna med max tre barn/ungdomar (max 19 år) till. Med minifamilj avses en vuxen med max två barn/ungdomar (max 19 år). Barn under 12 år äger tillträde endast i sällskap med betalande vuxen (minst 18 år). Barn under tre år gratis, med betalande vuxen. Pensionär från 65 år.

**/ Från 16 år. Mot uppvisande av giltig legitimation och aktuellt kårkort. Månads- och terminskortet är personligt och gäller på samtliga Jönköpings kommuns badanläggningar.
Terminskort gäller 1/1- 15/5 eller 4/9-31/12.
***/ Månads- och terminskortet är personligt och gäller även på Stadsgårdsbadet.
Terminskort gäller 1/1- 15/5 eller 4/9-31/12.
****/Sommarbandet gäller på samtliga Jönköpings kommuns badanläggningar.
*****/Lägsta ålder för att träna i träningslokalen är 14 år tillsammans med målsman, annars 16 år med giltigt legitimation.

Från och med 2017 köper du ditt flergångsband för 100 kr 
Därmed upphör den tidigare depositionsavgiften på 100  kr. Du som har löst ett band innan 2017 får deposition tillbaka, dock senast 31/12, 2017.


 

Med reservation för underhållsarbete och eventuella prisändringar.

Kontakt

Norrahammar Sportcenter
Vallgatan 18
Norrahammar

Tfn 036-10 37 19