search
Sök
menu
Meny

Kvinnor i styrelser ser allvarligare på klimatfrågan än män

Välkommen att delta på Miljöfika den 27 mars . Då kommer Misse Wester och föreläser om kvinnlig representation i styrelser.

Misse Wester

Kvinnor som sitter i bolagsstyrelser för företag inom transport- och tillverkningssektorn ser allvarligare på klimatfrågan än sina manliga kollegor. Men det betyder inte att de lyckas påverka företagens klimatarbete - i alla fall inte ännu. Det visar forskning vid KTH. "Vår slutsats är att arbetet för en ökad kvinnlig representation i styrelser bör fortsätta med oförändrad kraft, eftersom en fortsatt obalans i styrelserna tycks leda till en passivitet i klimatfrågor”, säger en av forskarna, Misse Wester.

Jönköpings kommun bjuder in till miljöfika där företag och organisationer kan utbyta erfarenheter om varandras miljöarbete och få ny kunskap från en föreläsning.

På programmet:
8.30 Misse Wester, gästprofessor, Lunds universitet
9.30 Fika

Plats: Jönköping University, HLK, Hc113

Kommunikationer: Busshållplats Juneporten, Högskolan eller Lasarettsparken

Ett samarrangemang med Jönköping University.

Anmäl dig här!