search
Sök
menu
Meny

Störst går först? Om barn, träd och bilars utrymme i framtidens gröna och täta städer

Den 15 februari kommer Mattias Sandberg föreläsa om stadsutvecklingstrender och vad forskningen säger om förtätningens effekter och behovet av utrymme. Anmäl dig senast den 14 maj!

En man i rödrutig skjorta och glasögon.

Foto: Daniel Karlsson, Handelshögskolan

Mattias Sandberg arbetar som biträdande lektor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Han undervisar kring frågor om naturvård, landskap, hållbar utveckling och friluftliv.

Det sätts stora förhoppningar till att förtäta städer för att därigenom skapa underlag för kollektivtrafik och service samt minska behovet av bilen. Samtidigt ökar kunskapen om betydelsen av träd och annan grönska för hälsa, biologisk mångfald och olika typer av "ekosystemtjänster" som vatten- och luftrening. Inom en snar framtid kommer städer också att vara den dominerande uppväxtmiljön för barn världen över, något som ytterligare ställer krav på utrymme för lek, luftkvalité och möjlighet att kunna upptäcka sina omgivningar på egen hand. Hur går detta ihop? Kan städer vara gröna och täta samtidigt? Var ska alla bilar som säljs ta vägen när de inte längre är "välkomna" i stadskärnan? Och var ska barnen leka? Tillsammans tittar vi på några stora stadsutvecklingstrender samt vad forskningen säger om förtätningens effekter och behovet av utrymme för såväl barn och träd i växande städer.

Datum och tid: 15 maj kl. 09.30
Plats: Kvarteret Ödlan, Syrgasvägen 7, 553 02

 

Anmäl dig här!