Förläggning i skollokaler, ansökan

Här kan du ansöka om förläggning i skollokaler, lov och helger.

Ansökan gäller enbart förläggning/övernattning - inte hyra under dagtid.

Föreningen som använder skollokaler för tillfällig förläggning ska utse förläggningsansvariga (en/skola) som ska finnas på plats då personer vistas i lokalerna. Den förläggningsansvarige, som ska vara myndig, ansvarar för att ledare och övriga deltagare informeras om ordningsregler och brandsäkerhet enligt särskild checklista och att reglerna följs.

Brandsäkerhet vid tillfällig övernattning

Senast granskad/publicerad: