search
Sök
menu
Meny

Enkät: Berätta om din covid-dag

Hur följs rekommendationerna i samhället för att minska smittspridningen av covid-19? I en enkät som Länsstyrelsen i Jönköping står bakom kan du bidra med dina tankar.

På uppdrag av regeringen följer länsstyrelserna upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19 efterlevs. Syftet med uppföljningen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Bidra till rapporteringen

I detta samverkar Länsstyrelsen i Jönköping med Region Jönköpings län, företrädare för länets kommuner och andra berörda aktörer inom respektive geografiska områden. Bland annat samlas uppgifter om efterlevnaden in via länets smittskyddsläkare, livsmedelsinspektörerna i kommunerna, kommunernas inrapportering och länsstyrelsens tillsynsgrupp. Det finns också en möjlighet för allmänheten att bidra till rapporteringen genom att delta i Länsstyrelsens enkät på denna sida. Den innehåller frågor om upplevelse av trängsel och avstånd till andra.

Svaren i enkäten ska användas som underlag till rapporteringen om efterlevnad i Jönköpings län. Du som deltar i enkäten är anonym, det är bara svaren som sparas. Du kan med fördel svara på enkäten vid flera tillfällen.

Här svarar du på enkäten:

Länsstyrelsens enkät: Berätta om din covid-daglänk till annan webbplats