search
Sök
menu
Meny
Sök

Frågor och svar för dig som driver företag

Jönköpings företag påverkas av det nya coronaviruset och covid-19 och olika typer av utmaningar drabbar oss. Vi på näringslivsavdelningen vill ge dig stöd som syftar till att hjälpa på lång sikt, när detta vänder.

Pandemilagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Länsstyrelsen i Jönköping: Covid-19-lagen Länk till annan webbplats.

Näringslivsavdelningens supportlinje

Vi välkomnar frågor från stora och små företag. Du når oss på:
Telefon: 036-105556 alternativt 036-105520
E-post: naringsliv@jonkoping.se

Jönköpings kommun har gått in med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare.

Här har vi samlat information, frågor och svar samt tips på bra länkar för dig som företagare.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för löpande information och nyheter.

Nyhetsbrev från Näringslivsavdelningen

Vad ska jag som arbetsgivare/chef tänka på när det gäller min personal?

Antalet fall av covid-19 ökar, både i vårt län och i större delen av landet. För att motverka smittspridningen införs nu intensifierad smittspårning i miljöer där vi vet att smittan lätt sprids, som på arbetsplatser. Detta innebär att personer som varit i närkontakt med en smittsam person rekommenderas provtagning, även utan symtom.

Läs mer och håll dig uppdaterad på Region Jönköpings webb.

RJL: Information till chefer och ledare vid nyupptäckt fall av Covid-19 Länk till annan webbplats.

Granskad 2021-07-01

Finns det något alkoholförbud nu?

Nej. De restriktioner som har funnits kring serveringstider på serveringsställen har tagits bort (1 juli 2021). De vanliga serveringstiderna gäller för respektive serveringsställe enligt respektive tillståndsbeslut. 

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om regler för restauranger, barer mm. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: 2021-07-02

Jag driver restaurang, bar eller café. Vad ska vi tänka på med anledning av de nya reglerna?

Uppdaterade regler om trängsel på serveringsställen

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för serveringsställen t. ex. caféer, restauranger, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Reglerna innebär att:

 • Ni ska se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meter mellan olika sällskap.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför och utanför dörren till er verksamhet.
 • Ni ska se till att olika sällskap inte sitter för nära inpå varandra, t. ex genom att glesa ut borden.
 • Gäster ska ha möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller handsprit.
 • Tydlig information (muntlig eller skriftlig) till gäst om vad de kan göra för att förhindra smittspridning ska finnas.
 • Max 8 personer i samma sällskap inomhus. Är ett sällskap större än 8 personer ska ni dela upp dem till olika sällskap. Med sällskap menar vi grupp av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.
 • Ingen reglering av antal person per sällskap på uteservering from 1 juli.


Rutiner för egenkontroll

Ni ska ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Tänk på att:

 • Uppmana besökare att hålla avstånd, t. ex. genom skyltning eller markering i golv.
 • Gäster ska inte behöva tränga sig fram mellan andra gäster.
 • Stolar och bord ska glesas ut så att det är minst 1 meters avstånd mellan sittande sällskap. Gäller även rygg mot rygg.

Beslut om verksamheternas rättigheter

Från och med den 1 juli 2020 har miljö- och hälsoskyddskontoret rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan också besluta om att förelägga en verksamhet och besluta om föreläggande med vite (böter). Även beslut om att ändra öppettider kan fattas. Om er verksamhet får två trängselkontroller med anmärkning kommer beslut om föreläggande med vite att fattas. 

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller fram till och med 30 september 2021.

Om du har frågor eller klagomål, hör av dig till miljö- och hälsoskyddskontoret:
Telefon: 036-10 23 93
E-post: livsmedel.mk@jonkoping.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om regler för restauranger och krogar m.m. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: 2021-07-01

Jag vill ordna visning av Fotbolls-EM. Vad ska jag tänka på?

Visning av fotbollsmatcher under fotbolls-EM på tex en storbilds-TV kan utgöra en offentlig tillställning. Om det anordnas en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på en restaurang eller annat serveringsställe är utgångspunkten att reglerna om maxtak i begränsningsförordningen gäller.

Folkhälsomyndigheten: Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler (gäller from 1 juli 2021) Länk till annan webbplats.

Tillstånd och anmälan

Frågor om tillståndsansökan eller anmälan av allmän sammankomst eller offentlig tillställning hänvisas till polismyndigheten. Kontakta länsstyrelsen vid frågor om covid-19-lagen.

Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Jönköping Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 2021-07-01

Jag har en butik. Vad ska vi tänka på?

Rekommendationen om att handla ensam har tagits bort men fortfarande gäller att den som rör sig i affärer, köpcentrum eller andra offentliga miljöer ska undvika trängsel och hålla avstånd så långt det är möjligt. Reglerna för verksamheter finns för att göra det enklare att hålla avstånd till andra och undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten: Nationella allmänna råd och rekommendationer Länk till annan webbplats.

Svensk handel: Riktlinjer för handel Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 2021-07-01

Jag driver ett gym. Vad ska vi tänka på?

Fredagen 18 december presenterade regeringen ytterligare skärpta regler för att minska smittspridningen. Det innebär bland annat att gym ska sätta ett maxantal för hur många som får vistas där samtidigt. Det får inte förekomma trängsel.

Folkhälsomyndigheten: Max antal deltagare i olika lokaler (gäller from 1 juli 2021) Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 2021-07-01

Tillsynsavgiften för serveringstillståndshavare ska halveras för 2020, vad behöver jag göra?

Som en lättnad för krögare under en ekonomiskt tuff period har Kommunfullmäktige fattat beslut om att halvera tillsynsavgiften för serveringstillståndshavare för 2020.

Beslutet togs den 8 oktober 2020 och på fakturor som går ut nu under oktober och november dras halva avgiften av. Du behöver bara se till att betala fakturan som vanligt. Tillsynsavgiften baseras på den restaurangrapport som du som tillståndsinnehavare lämnat in för 2019.

Granskad 2021-07-01

Jag vill ha min uteservering öppen året ut, stämmer det att avgiften slopas helt?

Ja, sedan 20 mars 2020 har du som företagare tillåtelse att påbörja uteservering omgående utan extra kostnad. Avgiften för uteservering slopas helt och det gäller under hela året 2020. Detta är en del av kommunens stödpaket till företagare med tanke på coronapandemin.

Tänk på att det är den ytan för uteservering du ansökt om tillstånd för som du får öppna. Om du vill utöka ytan, behöver du göra en ny ansökan enligt ordinarie rutiner. Du hittar mer information om det här:

Uteservering - ansökan

Granskad 2021-07-01

Vem ansvarar för tillsynen över serveringsställen och vad omfattar den?

Jönköpings kommuns livsmedelsenhet på miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar från och med den 1 juli 2020 för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället, exempelvis restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

Detta innebär att exempelvis följande verksamheter inte omfattas av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

För synpunkter som gäller folksamlingar kan du vända dig till Polismyndigheten. I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Granskad 2021-07-01

Hur kontrollerar kommunen att de nya reglerna om trängsel och hygien följs?

Livsmedelsenheten på miljö- och hälsoskyddskontoret har i förebyggande syfte kontaktat flera restauranger, caféer och barer för att diskutera med företagarna om vad de kan vidta för åtgärder. Livsmedelsenheten gör kontroller, både genom regelbundna stickprov och som reaktion på händelser och klagomål som inkommer. 

Om kontrollen visar att det fortfarande förekommer felaktigheter uppmanas verksamheten att förbättra sig. Om läget därefter inte förändras kan det bli aktuellt med ett föreläggande med eller utan vita (böter) eller en stängning av verksamheten.

Länsstyrelsen i Jönköping har tillsynsansvar för alla verksamheter som rörs av den tillfälliga Covid-19-lagen.

Länsstyrelsen i Jönköping: Covid-19-lagen Länk till annan webbplats.

Granskad 2021-07-01

Jag vill ha information som berör mig som företagare samlat på ett ställe. Var ska jag leta?

Här samlar vi länkar till myndigheter och organisationer som ger dig som företagare svar på frågor.

Information från Regeringen Länk till annan webbplats. Bland annat information om stöd till företag

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. samlar frågor och svar om sjukdomen covid-19, orsakad av coronavirus.

Verksamt.se Länk till annan webbplats. samlar information från myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som är viktig för dig som företagare att känna till.

Skatteverket  Länk till annan webbplats.har en blankett där du kan ansöka om anstånd med skatteinbetalning.

Försäkringskassan  Länk till annan webbplats.ger information angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Företagarns råd och stöd till företag Länk till annan webbplats. Artiklar som berör hur pandemin påverkar svenska småföretagare.

Svensk handel Länk till annan webbplats. om arbetsrättsliga frågor kopplat till corona.

Almega Länk till annan webbplats. om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats. ger löpande information till företagare

Jag vill ha löpande information om coronavirusets påverkan på företag i Jönköping. Kan jag få det?

Ja, du kan anmäla dig till näringslivsavdelningen nyhetsbrev så får du information om coronavirusets påverkan på företag i Jönköpings kommun och annan information.

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från näringslivsavdelningen