search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar för dig som driver företag

Jönköpings företag påverkas av det nya coronaviruset och covid-19 och olika typer av utmaningar drabbar oss. Vi på näringslivs avdelningen vill ge dig stöd som syftar till att hjälpa på lång sikt, när detta vänder.

Vi välkomnar frågor från stora och små företag. Du når oss på:
E-post: naringsliv@jonkoping.se

Jönköpings kommun har gått in med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare.

Här har vi samlat information, frågor och svar samt tips på bra länkar för dig som företagare.

Företagens corona-akut. En digital mötesplats två gånger i veckan.

Almi bjuder in till en digital arena där experter från olika organisationer samlas och kan svara på företagens frågor två gånger i veckan. Vi på Näringslivsavdelningen är med.

Många av länets företag har frågor och har visat oro kring hur de ska kunna överleva. Det här är ett värdefullt tillfälle att för företagare att känna att man inte är ensamma i detta.

Ta mig till kalendariet hos Almi för att anmäla mig till nästa tillfällelänk till annan webbplats

Jag vill ha min uteservering öppen året ut, stämmer det att avgiften slopas helt?

Ja, sedan 20 mars 2020 har du som företagare tillåtelse att påbörja uteservering omgående utan extra kostnad. Avgiften för uteservering slopas helt och det gäller under hela året 2020. Detta är en del av kommunens stödpaket till företagare med tanke på coronapandemin.

Tänk på att det är den ytan för uteservering du ansökt om tillstånd för som du får öppna. Om du vill utöka ytan, behöver du göra en ny ansökan enligt ordinarie rutiner. Du hittar mer information om det här:

Uteservering - ansökan

Jag driver restaurang, bar eller café. Vad ska vi tänka på med anledning av de nya reglerna?

Med anledning av covid-19 och coronapandemin gäller nya regler (juli-20) för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för serveringsställen som till exempel caféer, restauranger, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Detta innebär att:

 • Ni ska se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meter mellan olika sällskap.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.
 • Ni ska se till att olika sällskap inte sitter för nära inpå varandra, till exempel genom att glesa ut borden.

Reglerna ovan gäller även på uteserveringar.

Rutiner för egenkontroll

Ni ska ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Tänk på att:

 • Uppmana besökare att hålla avstånd, t. ex. genom skyltning eller markering i golv.
 • Gäster ska inte behöva tränga sig fram mellan andra gäster.
 • Stolar och bord ska glesas ut så att det är minst 1 meters avstånd mellan sittande sällskap.

Beslut om verksamheternas rättigheter

Från och med den 1 juli 2020 har miljö- och hälsoskyddskontoret rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan också besluta om att förelägga en verksamhet och besluta om föreläggande med vite (böter). Även beslut om att ändra öppettider kan fattas.

Om du har frågor eller klagomål, hör av dig till miljö- och hälsoskyddskontoret:
Telefon: 036-10 23 93
E-post: livsmedel.mk@jonkoping.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om regler för restauranger och krogar m.m.länk till annan webbplats

Uppdaterad: 2020-07-07

Vem ansvarar för tillsynen över serveringsställen och vad omfattar den?

Jönköpings kommuns livsmedelsenhet på miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar från och med den 1 juli 2020 för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället, exempelvis restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

Detta innebär att exempelvis följande verksamheter inte omfattas av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

För synpunkter som gäller folksamlingar kan du vända dig till Polismyndigheten. I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Uppdaterad: 2020-06-25

Hur kontrollerar kommunen att de nya reglerna om trängsel och hygien följs?

Livsmedelsenheten på miljö- och hälsoskyddskontoret har i förebyggande syfte kontaktat flera restauranger, caféer och barer för att diskutera med företagarna om vad de kan vidta för åtgärder. Livsmedelsenheten gör kontroller, både genom regelbundna stickprov och som reaktion på händelser och klagomål som inkommer. 

Om kontrollen visar att det fortfarande förekommer felaktigheter uppmanas verksamheten att förbättra sig. Om läget därefter inte förändras kan det bli aktuellt med ett föreläggande med eller utan vita (böter) eller en stängning av verksamheten.

Uppdaterad: 2020-06-25

Jag vill ha information som berör mig som företagare samlat på ett ställe. Var ska jag leta?

Här samlar vi länkar till myndigheter och organisationer som ger dig som företagare svar på frågor.

Information från Regeringenlänk till annan webbplats Bland annat information om stöd till företag

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats samlar frågor och svar om sjukdomen covid-19, orsakad av coronavirus.

Verksamt.selänk till annan webbplats samlar information från myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som är viktig för dig som företagare att känna till.

Skatteverket länk till annan webbplatshar en blankett där du kan ansöka om anstånd med skatteinbetalning.

Försäkringskassan länk till annan webbplatsger information angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Företagarns råd och stöd till företaglänk till annan webbplats Artiklar som berör hur pandemin påverkar svenska småfögretagare

Svensk handellänk till annan webbplats om arbetsrättsliga frågor kopplat till corona.

Almegalänk till annan webbplats om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats ger löpande information till företagare

Jag vill ha löpande information om coronavirusets påverkan på företag i Jönköping. Kan jag få det?

Ja, du kan anmäla dig till näringslivsavdelningen nyhetsbrev så får du information om coronavirusets påverkan på företag i Jönköpings kommun och annan information.

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från näringslivsavdelningen