search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar för dig som studerar på gymnasiet

Kommer terminen att förlängas? Får jag slutbetyg i tid för att kunna söka till högskolan? Vad gäller för årets studentavslutning? Här finns samlat frågor och svar för dig som studerar på kommunens gymnasieskolor.

Frågor och svar som rör distansundervisning är samlat på en separat sida:

Frågor och svar för dig som studerar på distans

Jag går sista året på gymnasiet, kommer jag att kunna ta min examen i år?

Skolverket, Regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen.

Granskad: 2020-04-23

Jag går sista året på gymnasiet, kommer jag att få slutbetyg i tid för att kunna söka till universitet/högskola?

Skolverket, Regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen i tid.

Granskad: 2020-04-23

Hur kommer det att bli med de nationella proven under våren, kommer de att genomföras?

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. Nationella prov i grundskolans årskurs 3 där genomförandet har påbörjats, avbryts.

Läs mer på Skolverkets webbplats:

Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyglänk till annan webbplats

Granskad: 2020-04-23

Hur blir det med studentfirande på kommunens gymnasieskolor?

Utbildningsförvaltningen bedömer att det, utifrån det rådande läget, blir svårt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Jönköpings kommuns gymnasieskolor har dock ännu inte fattat beslut i hur frågan ska hanteras. De kommunala gymnasieskolorna i Jönköping räknar med att kunna komma med närmare besked i mitten av maj. Eleverna kommer då att få information via Vklass och skolans webbplats om hur studentfirandet blir på deras skola.

Det är i dag inte tillåtet med sammankomster som involverar mer än 50 personer. Utifrån dessa regler blir ett traditionellt utspring tyvärr svårt att genomföra. Däremot vet vi med säkerhet att kommunens gymnasieskolor kommer att fira studenten på något sätt. Firandet kommer att följa Folkhälsomyndighetens och ske på ett så snarlikt sätt som möjligt på de olika gymnasieskolorna.

Frågan diskuteras nu med elevrepresentanter på våra gymnasieskolor för att kunna hitta olika alternativ för studentfirande.

Gymnasieskolorna gör allt de kan för att studenten 2020 ska bli en festlig och oförglömlig högtid.

Folkhälsomyndighetens rekommendaioner inför studentexamen 2020länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2020-04-29

Hur blir det med planerade studentbaler?

Studentbalerna arrangeras av elever på respektive gymnasieskola, oftast via skolans elevråd och en balkommitté. Årets baler är förlagda till Kulturhuset Spira, som också står för biljettförsäljning. Vi hänvisar därför till respektive skolas elevråd samt till Spira för mer info om vad som gäller. Informationen uppdateras också på Facebook, sök på "Studentbal på Spira".

Med tanke på rådande omständigheter följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att förutsättningarna för studentfirande kan komma att förändras.

Frågor och svar på Smålands musik och teaters webbplatslänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2020-04-01

Jag har APL/praktik i min gymnasieutbildning, ska jag gå dit?

Jönköpings kommun har beslutat att gymnasieelever som har APL eller praktik får återgå till sina APL-företag som del av distansundervisningen. Detta gäller även för elever inom gymnasiesärskolans program. Det sker under förutsättning att respektive företag kan ta emot elever, och det är därför viktigt att varje skola gör en avstämning med varje APL-/praktikföretag.

Som elev ska du vänta på besked från din lärare att APL-/praktikföretaget tar emot dig innan du åker dit.

Har ditt APL-/praktikföretag inte möjlighet att erbjuda dig plats kommer du få andra uppgifter från dina lärare.

Granskad: 2020-04-23

Jag går i gymnasiesärskolan, ska jag också studera på distans?

Nej, eleverna i våra gymnasiesärskolor omfattas inte av beslutet att studera på distans. Du är välkommen till skolan som vanligt om du är frisk.

Granskad: 2020-04-23

Hur är det med elevhälsan, kan jag fortfarande kontakta dem?

Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsan via telefon, Vklass eller mejl.

Granskad: 2020-04-23

Jag känner mig orolig. Vart kan jag vända mig för att få hjälp?

 På kommunens hemsida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Information till barn & unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Publicerad: 2020-04-29

Många av gymnasieeleverna lever i en utsatt hemmiljö. Hur tar ni ansvar för dessa elever?

Vår elevhälsa med bland annat kuratorer finns på plats precis som vanligt. Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsan via telefon, Vklass eller mejl.

Granskad: 2020-04-23

Gymnasieskolan öppnar för delvis undervisning i skolan för vissa elevgrupper. Vilka elevgrupper gäller det?

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen som gör det möjligt för gymnasieskolorna att fr.o.m. 6 april tillåta undantag från distansundervisningen. Därmed är vissa elevgrupper välkomna tillbaka att vid särskilda tillfällen studera på gymnasieskolan. I Jönköpings kommun startar undervisningen vecka 16.

Vilka elever erbjuds att studera på skolan?
Till att börja med är det i första hand elever på praktiska program i år 3 samt elever med särskilda behov som kommer att få möjlighet att delvis studera på skolan. Rektor på respektive skola tar beslut kring vilka elever som är aktuella. Fokus är att elever ska få möjlighet att få ut sin examen.

Undervisningen kommer att ske i små grupper och berörda elever får information via Vklass.

För de elever som går i år 1, år 2 och de flesta elever i år 3 fortsätter distansundervisningen.

Elever med APL fortsätter sin praktik så länge respektive företag kan ta emot eleven. Varje skola gör en avstämning med APL-/praktikföretag.

Sidan publicerad 2020-04-09