search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar för dig som studerar på gymnasiet

Här finns frågor och svar för dig som börjar eller studerar på kommunens gymnasieskolor.

Kommer gymnasieskolorna att fortsätta med distansundervisning till höstterminen?

Den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndigheten drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Vilket innebär att till hösten kommer gymnasieskolorna och till viss del även den kommunala vuxenutbildningen återgå till undervisning i skolornas lokaler.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Jag känner mig orolig. Vart kan jag vända mig för att få hjälp?

 På kommunens hemsida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Information till barn & unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Publicerad: 2020-04-29