search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar för dig som tar studenten 2020

Hur ska studenten genomföras? Kommer det att bli utspring? Kan anhöriga vara med och fira på skolgården? Här finns samlat frågor och svar för dig som tar studenten på någon av de kommunala gymnasieskolorna.

När ska studenten genomföras?

Studenten firas under två dagar, torsdag den 11 och fredag den 12 juni. Tider för respektive gymnasieskola finns på webben.

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats

Per Brahegymnasietlänk till annan webbplats

Sandagymnasietlänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2020-05-11

Hur ska studenten genomföras?

Studentdagen ska genomföras så likvärdigt som möjligt på de kommunala gymnasieskolorna. Det innebär att :

  • Varje elev kommer in vid ett tillfälle: torsdag den 11 eller fredag den 12 juni.
  • Mösspåtagning, betygs- och stipendieutdelning sker enligt respektive skolas planering.
  • Utspring kommer att genomföras klassvis vid olika klockslag fördelat över de två dagarna.

Respektive gymnasieskola planerar enligt ovan utifrån sina lokaliteter och förutsättningar. Mer Information finns på gymnasieskolornas webbplatser.

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats

Per Brahegymnasietlänk till annan webbplats

Sandagymnasietlänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2020-05-11

När kommer utspringet att äga rum?

Utspring kommer att ske under två dagar, 11 och 12 juni, klassvis enligt ett schema som tas fram för varje skola.

Två anhöriga per elev är välkomna att ta emot studenterna på skolgården. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer önskar och hoppas vi att denna rekommendation kan följas.

Personer med symptom eller som är riskgrupp rekommenderas att inte delta.

När kommer jag få mitt betyg?

Mösspåtagning, betygs- och stipendieutdelning sker enligt respektive skolas planering. Mer information finns på gymnasieskolornas webbplatser.

Bäckadalsgymnasietlänk till annan webbplats

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats

Per Brahegymnasietlänk till annan webbplats

Sandagymnasietlänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2020-05-11

Får anhöriga vara med och fira studenten?

Utspring kommer att ske klassvis enligt ett schema som tas fram för varje skola. 

Två anhöriga per elev är välkomna att ta emot studenterna på skolgården. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer önskar och hoppas vi att denna rekommendation kan följas.

Personer med symptom eller som är riskgrupp rekommenderas att inte delta.

Sidan publicerad 2020-05-11

Hur följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur gymnasieskolorna ska arrangera ceremoniella inslag i samband med studentexamen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för studentfirandelänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2020-05-11

Vilket ansvar har jag som elev?

Vårt mål är att du som student ska få ett fint avslut på dina gymnasiestudier trots rådande omständigheter. Det är viktigt att vi följer rekommendationer för att minska smittspridningen. Här är några saker som du bör tänka på.

  • Håll avstånd till varandra under studentdagen, både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten
  • Om du är sjuk eller har symtom under studentdagen så ska du stanna hemma.

Sidan publicerad 2020-05-11

Vad gäller för flakåkning?

Under rådande omständigheter blir det ingen flakåkning. 

Det är Transportstyrelsen och Polisen som ger tillstånd för flakåkning. Folkhälsomyndigheten anser att det i år inte bör förekomma flakåkning, och det troliga är att Polisen och Transportstyrelsen kommer att följa den rekommendationen.

Därför väljer skolorna att ta tillbaka ansökan om flakåkning med hänsyn till risken för smittspridning.

Sidan publicerad 2020-05-11

Hur blir det med planerade studentbaler?

Studentbalerna arrangeras av elever på respektive gymnasieskola, oftast via skolans elevråd och en balkommitté. Årets baler är förlagda till Kulturhuset Spira, som också står för biljettförsäljning. Vi hänvisar därför till respektive skolas elevråd samt till Spira för mer info om vad som gäller. Informationen uppdateras också på Facebook, sök på "Studentbal på Spira".

Med tanke på rådande omständigheter följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att förutsättningarna för studentfirande kan komma att förändras.

Frågor och svar på Smålands musik och teaters webbplatslänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2020-04-01