search
Sök
menu
Meny
Sök

Frågor och svar inför skolstarten läsåret 2021/22

Här finns frågor, svar och information om covid-19 inför skolstarten läsåret 2021/22

Vilken undervisningsform gäller när läsåret börjar?

Återgång till närundervisning, alltså klassrumsundervisning på plats i skolans lokaler, gäller som huvudregel i alla verksamheter vid läsårsstart. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning.

Publicerad 2021-08-20

Kan det bli distansundervisning i höst?

Ja, om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer eller om det uppstår en klustersmitta på en skola. Då kan en del av eleverna, till exempel vissa årskurser, få tillfällig distansundervisning.

Publicerad 2021-08-20

När kan distansundervisning införas?

Regeringen har ändrat den tillfälliga förordningen för skolan under coronapandemin och från och med den 10 augusti gäller nya regler för skolan. Det innebär bland annat att fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön. Det är till exempel inte längre möjligt att införa distansundervisning för att förhindra trängsel i skolan eller kollektivtrafiken.

Om smittläget inte är så allvarligt att hela skolor behöver stängas kan smittläget ändå innebära att distansundervisning kan behöva införas för en del av eleverna, till exempel för vissa årskurser. Om det inte finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att bedriva fjärr- eller distansundervisning, lokalt, regionalt eller nationellt, ska huvudmannen kontakta smittskyddsläkaren som kan kontakta Folkhälsomyndigheten och föreslå en rekommendation om distansundervisning.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Publicerad 2021-08-12

Kan vi bjuda in föräldrar till fysiska möten i förskolans/skolans lokaler?

I samråd med Region Jönköpings läns smittskyddsenhet gäller följande:

Enskilda vårdnadshavare:

Möten med enskilda vårdnadshavare kan hållas fysiskt i förskolan/skolans lokaler eller digitalt. Till exempel utvecklingssamtal, inskolningssamtal eller hälsosamtal.

Större fysiska möten:

Större fysiska möten med flera vårdnadshavare ska undvikas, enligt Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även för större möten utomhus.

Publicerad 2021-08-20

Kan vårdnadshavare vara med i skolan första skoldagen i förskoleklass?

I samråd med Region Jönköpings läns smittskyddsenhet gäller följande:

Enskilda vårdnadshavare:

Möten med enskilda vårdnadshavare kan hållas fysiskt i förskolan/skolans lokaler eller digitalt. Till exempel utvecklingssamtal, inskolningssamtal eller hälsosamtal.

Större fysiska möten:

Större fysiska möten med flera vårdnadshavare ska undvikas, enligt Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även för större möten utomhus.

Uppdaterad 2021-08-20

Kan vårdnadshavare vara med i förskolan vid inskolning?

Större fysiska möten med flera vårdnadshavare ska undvikas, enligt Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även för större möten utomhus.

Enstaka vårdnadshavare kan delta vid inskolning med enbart en av vårdnadshavarna närvarande. Endast en vårdnadshavare samtidigt per avdelning.

Tänk då på följande:

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Håll avstånd mellan vuxna och andra barn än det egna.

Publicerad: 2021-08-20

Kan skolor ha större samlingar i tex aulan?

Enligt Folkhälsomyndigheter ska skolorna undvika större samlingar så som exempelvis samlingar i aulan, samt samlingar i trånga lokaler.

Publicerad 2021-08-20

Kan skolor ha större samlingar utomhus?

Det är inte lämpligt att ha storsamlingar utomhus. Enligt Folkhälsomyndigheter ska skolorna undvika större samlingar så som exempelvis samlingar i aulan, samt samlingar i trånga lokaler. Det är ingen skillnad på att vara utomhus eller inomhus.

Publicerad 2021-08-20

Ska vårdnadshavare hämta och lämna sitt barn utomhus på förskola och fritids?

För att minska risken för smittspridning rekommenderas våra förskolor och fritidshem att se över rutinerna vid hämtning och lämning. Åtgärderna kan se olika ut beroende på olika lokala förutsättningarna. Alternativet att lämna och hämta barnen utomhus kan vara en av flera lämpliga åtgärder.

Publicerad 2021-08-20

Ska barnet fortfarande stanna hemma från förskola eller skola vid minsta tecken på sjukdom?

Ditt barn ska stanna hemma om hen är sjuk, även vid lindrigare symptom med t.ex. hosta eller rinnande näsa. Vänta sedan minst två dygn efter det att barnet blivit friskt och symtomfri, innan barnet går tillbaka till skolan eller förskolan. Om barnet efter sju dagar känner sig helt återställd men har kvar rinnsnuva eller torrhosta är hen välkommen tillbaka..

Det betyder också att förskolan eller skolan fortfarande kommer att höra av sig och be dig hämta ditt barn om hen visar tecken på sjukdom.

Publicerad 2021-08-20

Får eleven gå till skolan om hen är vaccinerad och någon i familjen är sjuk i konstaterad covid-19?

Du kan gå till skolan om du:

  • Inom sex månader haft en infektion med covid-19, som bekräftats med PCR- eller antigentest.
  • Har antikroppar mot covid-19 efter ett misstänkt infektionstillfälle de
    senaste sex månaderna. Tiden räknas alltså från infektionstillfället, inte från tidpunkten för antikroppstestet.
  • Är vaccinerad mot covid-19 och det gått minst två veckor från andra
    vaccindosen.

Du behöver inte stanna hemma sju dagar om någon du bor ihop med får covid-19, om du inte själv har några symtom. Var ändå uppmärksam på symtom, och stanna hemma ifall du skulle bli sjuk, tills du är helt frisk.

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad 2021-08-23

Jag har milda symptom. Kan jag gå till skolan om jag har ett negativt snabbtest?

Nej. Det krävs ett negativt covidtest taget via vårdcentralen för att kunna gå till skolan vid milda symptom.

Publicerad 2021-08-20

Planeras allmän provtagning (screeningsundersökning) av friska elever för att motverka smitta?

Nej, i dagsläget är det inte aktuellt. I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten efter dialog med Skolverket att riskerna och osäkerheterna kring nyttan av regelbunden screening bland i synnerhet yngre elever överväger eventuella fördelar.

Utvidgad provtagning efter smitta i skolan kan bli aktuellt, men då som ett led i smittspårningen.

(Screening innebär att elever eller grupper av elever testas för pågående infektion utan indikation på smittspridning i gruppen.)

Publicerad 2021-08-20