Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Här finns information, frågor och svar om vad som gäller i våra förskolor och skolor efter den 1 april.

SYMTOM, SJUKDOM OCH KONSTATERAD SMITTA

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom. Ska hen vara hemma?

Enligt Folkhälsomyndigheten ska barnet stanna hemma från förskolan, skolan och andra aktiviteter om barnet är sjukt och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta.

Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. 

Folkhälsomyndighetens webbplats - Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskad 2023-01-30

Mitt barn har symtom. Ska hen testa sig för covid-19?

Nej. Testning för allmänheten upphörde 9 februari 2022.

Granskad 2023-01-30

När får mitt barn gå tillbaka till förskolan eller skolan efter förkylning?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd.

För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Folkhälsomyndighetens webbplats - Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskad 2023-01-30

Vi har konstaterad covid-19 i hushållet. Får mitt barn gå till förskolan/skolan?

 Ja.

Granskad 2023-01-30

Mitt barn har testats positivt för covid-19 med snabbtest. Vad ska jag göra nu?

Barnet ska stanna hemma från förskolan eller skolan så länge hen är sjuk och undvika nära kontakt med andra.

Granskad 2023-01-30

Ska jag fortfarande anmäla till skolan om mitt barn har konstaterad covid-19?

Nej. Smittspårning, på det sätt som det tidigare genomförts, har upphört från och med 9 februari 2022.

Granskad 2023-01-30

Kommer förskolan eller pedagogisk omsorg fortfarande be vårdnadshavare att hämta barnet om hen visar tecken på sjukdom?

Ja. Vi har fortfarande smittspridning av covid-19 i samhället och det är viktigt att stanna hemma vid symtom.

Om barnet får ihållande symtom som inte tycks vara tillfälliga kontaktas vårdnadshavaren för att hämta hem barnet.

Vid feber ska vårdnadshavare kontaktas omgående.

Granskad 2023-01-30

VACCINATION

Mitt barn har fyllt 12 år och vill vaccinera sig. Hur gör jag?

Kontakta barnets vårdcentral för att boka en vaccinationstid.

Granskad 2023-01-30

DISTANSUNDERVISNING

Kan tillfällig distansundervisning eller stängning av en förskola eller skola fortfarande komma att införas?

Nej. Från den 1 april 2022 tas möjligheten att bedriva fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin bort.

Granskad 2023-01-30

Senast granskad/publicerad: