search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om delvis distansundervisning i gymnasieskolan

Från och med 25 januari 2021 ska undervisningen på Sveriges gymnasieskolor bedrivas som en kombination av distansundervisning och viss närundervisning. Rekommendationen gäller till och med 1 april.

Här finns frågor och svar om delvis fjärr- och distansundervisning för dig som studerar på gymnasiet.

När börjar gymnasieskolorna med delvis distansundervisning?

Den 25 januari 2021 går Sveriges samtliga gymnasieskolor över från heltids distansundervisning till delvis distansundervisning. Rekommendationen gäller till och med 1 april 2021. Respektive gymnasieskola informerar sina elever om hur undervisningen ska bedrivas.

Uppdaterad: 2021-03-04

Gymnasieskolan inför nu delvis distansundervisning, gäller det för alla elevgrupper?

Undantag för rekommendationen görs för:
- praktiska moment som inte kan skjutas upp,
- examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan
genomföras på distans,
- elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, såvida inte
huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan
tillgodogöra sig undervisningen genom fjärr- eller distansundervisning, och
- elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Granskad: 2021-03-04

Hur kommer den delvisa distansundervisningen att fungera i Jönköpings kommun?

I Jönköpings kommuns gymnasieskolor har vi digitala lösningar som har stöd för eleverna vid distansundervisning. Våra lärare och elever har redan idag tillgång till pedagogiska verktyg och material.

Varje gymnasieskola informerar sina elever om hur undervisningen ska bedrivas.

Granskad: 2021-03-04

Vilken utrustning behöver eleven vid distansundervisning?

Eleverna på gymnasieskolan ska ta med sig dator och undervisningsmaterial hem och förväntas delta i undervisningen från hemmet.

Granskad: 2021-03-04

Hur får jag kontakt med mina lärare när jag har distansundervisning?

Kontaktuppgifter till lärare finns i Vklass.

Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i Vklass, så din lärar enkelt kan kontakta dig om det behövs.

Granskad: 2021-03-04

Hur kommer det att bli med de nationella proven vårterminen 2021, kommer de att genomföras?

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

För komvux (sfi och gymnasial nivå) gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Läs mer på Skolverkets webbplats:

Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov våren 2021länk till annan webbplats

Granskad: 2021-03-04

Jag går i gymnasiesärskolan, hur påverkas min skolgång av de nya rekommendationerna?

Eleverna i våra gymnasiesärskolor omfattas inte av beslutet. Friska elever i våra gymnasiesärskolor är därför välkomna till skolan som vanligt.

Granskad: 2021-03-04

Jag känner att jag inte mår bra av att studera hemifrån. Vad ska jag göra?

Kontakta din mentor, kurator eller din skolsköterska på din skola om du känner att du inte mår bra av att studera hemifrån.

Elever som blir särskilt lidande av distansundervisning har rätt till undervisning i skolans lokaler. Det gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

Självklart kan du även kontakta din mentor, kurator eller din skolsköterska om du av någon annan annan anledning mår dåligt och/eller har behov av närundervisning.

Granskad: 2021-03-04

Hur blir det med elevhälsan, kommer jag kunna kontakta dem när jag har distansundervisning?

Vill du komma i kontakt med elevhälsan gör du det via Vklass.

Granskad: 2021-03-04

Jag känner mig orolig. Vart kan jag vända mig för att få hjälp?

Vi har stor förståelse för att det kan kännas tufft att studera hemifrån och kanske känner du oro eller ensamhet. På kommunens hemsida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Du kan alltid vända dig till elevhälsan som du når via telefon, mejl eller Vklass.

Information till barn & unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Granskad: 2021-03-04

Vad gör jag om jag inte blir schysst behandlad?

Skolan har samma ansvar som alltid för att du ska ha en trygg skolsituation, oavsett om undervisningen sker på plats eller på distans.

Blir du utsatt för kränkningar av något slag ska du genast ta kontakt med personal på skolan som du har förtroende för, till exempel din mentor, skolsköterska, kurator eller specialpedagog.

Granskad: 2021-03-04

Många av gymnasieeleverna lever i en utsatt hemmiljö. Hur tar ni ansvar för dessa elever vid distansundervisning?

Vår elevhälsa med bland annat kuratorer finns på plats precis som vanligt.

Granskad: 2021-03-04

Hur får jag kontakt med min studie- och yrkesvägledare?

Du kontaktar studie- och yrkesvägledaren via telefon, mejl eller Vklass.

Granskad: 2021-03-04

Hur blir det med utvecklingssamtal och andra möten med vårdnadshavare?

Fysiska möten mellan skolans personal och vårdnadshavare undviks i största möjliga mån. Utvecklingssamtal där vårdnadshavare ska närvara hålls digitalt. Inga föräldramöten sker på skolorna. 

Granskad: 2021-03-04

Ska jag gå på inbokade möten med lärare eller annan personal på skolan?

Inga utvecklingssamtal ske på skolan. Vid inbokat möte kommer du bli kontaktad om vad som händer istället.

Det är viktigt att du får det stöd som behövs även vid studier hemifrån. Behöver du träffa kurator, skolsköterska eller annan personal så ska du kontakta dem via telefon, Vklass eller mejl. Därefter kan det eventuell bli aktuellt att träffas eller höras på annat sätt.

Mindre skillnader kan förekomma mellan olika skolor, vi rekommenderar därför att du också tar del av information på respektive skolas hemsida.

Granskad: 2021-03-04

Här finns tips som underlättar för dig när du studerar hemma

Det kan ibland vara svårt att hålla fokus eller att hitta en bra balans när du studerar hemma. Nedan finns några tips som kan underlätta för dig när du pluggar hemma.

Vad behöver jag för att komma igång?

 • Du behöver ha din dator/surfplatta och det skolmaterial som du använder i skolan. Finns det på skolan? Kontakta din lärare så får du reda på när du kan komma och hämta det du behöver.
 • Försök att göra en arbetsplats hemma där du kan sitta och arbeta så ostört som möjligt under skoldagen. Om det är möjligt, förvara allt ditt skolmaterial där.

Förbered dig precis som inför en vanlig skoldag

 • Gå upp i vanlig tid.
 • Ät frukost.
 • Duscha och klä på dig, precis som inför en vanlig skoldag.
 • Sätt dig vid din arbetsplats.
 • Minimera sånt som kan störa din koncentration! Stäng av sociala medier, aviseringar, appar och flikar som inte behövs för den aktuella skoluppgiften. Plocka undan saker som lockar till annat än skolarbetet.

Under själva skoldagen / att tänka på

 • Logga in på Vklass när skoldagen börjar enligt schema.
 • Följ schemat och studera dina skolämnen som vanligt, fast via datorn eller surfplatta - om inte din lärare meddelat något annat.
 • Se till att du verkligen vet vilka uppgifter det är som ska göras.
 • Se till att du vet vad som förväntas av dig när du ska göra uppgiften.
 • Om något är svårt eller oklart så säg det till din lärare. Ni hittar bra lösningar tillsammans.
 • Om du har ett större arbete som du ska arbeta med själv, lägg upp en plan.
 • Om du behöver stöd i att planera upp ditt arbete, be din lärare om att få den hjälpen.

Pauser och raster under skoldagen

 • Glöm inte att ta din rast efter schemat! Ställ gärna en timer så att du kommer ihåg.
 • När du har rast, lämna din arbetsplats och gör något du tycker om. Sträck och rör på dig!
 • Se till att komma ut varje dag, ta gärna en promenad på lunchen.
 • Försök hålla kontakten med klasskompisar med sms, snap eller telefon på rasten och lunchen.
 • Om din lärare ordnar aktiviteter online så häng på!

När skoldagen är slut:

 • Plocka i ordning/städa din arbetsplats och gör annat resten av dagen.

Manualer och filmade instruktioner för hur du kan jobba med Teamslänk till annan webbplats

Granskad: 2021-03-04