search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om distansundervisning i gymnasieskolan

Tisdagen den 17 mars 2020 gick Regeringen och Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att gymnasieskolor och all vuxenundervisning ska ske på distans från och med onsdag 18 mars.

Här finns frågor och svar samlat om distansundervisningen för dig som elev och för dig som är vårnadshavare.

Informationen uppdateras kontinuerligt.

När börjar gymnasieskolorna med distansundervisning?

Från och med onsdagen den 18 mars och tillsvidare.

Hur kommer distansundervisningen att fungera i Jönköpings kommun?

I Jönköpings kommuns gymnasieskolor har vi digitala lösningar som har stöd för distansundervisning. Våra lärare och elever har redan idag tillgång till pedagogiska verktyg och material.

Vilken utrustning behöver eleven?

Eleverna på gymnasieskolan ska ta med sig dator och undervisningsmaterial hem och förväntas delta i undervisningen från hemmet.

Jag har APL eller praktik i min gymnasieutbildning, ska jag gå dit?

Jönköpings kommun har beslutat att gymnasieelever som har APL eller praktik får återgå till sina APL-företag som del av distansundervisningen. Detta gäller även för elever inom gymnasiesärskolans program. Det sker under förutsättning att respektive företag kan ta emot elever, och det är därför viktigt att varje skola gör en avstämning med varje APL-/praktikföretag.

Som elev ska du vänta på besked från din lärare att APL-/praktikföretaget tar emot dig innan du åker dit.

Har ditt APL-/praktikföretag inte möjlighet att erbjuda dig plats kommer du få andra uppgifter från dina lärare.

Hur gör jag om jag glömt något i skolan?

Det finns möjlighet att hämta böcker på skolan och låna böcker på biblioteken, men lokalerna får inte användas för studier eller möten.

Vad händer med modersmålsundervisningen på gymnasiet när man gått över till distansundervisning?

Modersmålsundervisning kommer som all annan gymnasieundervisning att bedrivas via distans. Prata med din modersmålslärare.

Jag går sista året på gymnasiet, kommer jag att kunna ta min examen i år?

Skolverket, Regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen.

Jag går sista året på gymnasiet och är orolig för att terminen kommer att förlängas och att jag inte kommer få något slutbetyg i tid för att kunna söka till universitet/högskola. Finns det risk för det?

Skolverket, Regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen i tid.

Mitt barn går i gymnasiesärskolan, hur påverkar de nya rekommendationerna hens skolgång?

Eleverna i våra gymnasiesärskolor omfattas inte av beslutet. Friska elever i våra gymnasiesärskolor är därför välkomna till skolan som vanligt.

Hur kommer det att bli med de nationella proven under våren, kommer de att genomföras?

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. Nationella prov i grundskolans årskurs 3 där genomförandet har påbörjats, avbryts.

Läs mer på Skolverkets webbplats:

Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyglänk till annan webbplats

Hur blir det med elevhälsan, kommer jag fortfarande kunna kontakta dem?

Vill du komma i kontakt med elevhälsan gör du det via Vklass.

Många av gymnasieeleverna lever i en utsatt hemmiljö. Hur tar ni ansvar för dessa elever?

Vår elevhälsa med bland annat kuratorer finns på plats precis som vanligt.

Jag arbetar på en av de kommunala gymnasieskolorna. Ska jag gå till jobbet?

Ja, om du är frisk ska du gå till jobbet precis som vanligt. Rektor leder och fördelar arbetet

Hur löser vi internetuppkoppling för de elever som saknar internet eller inte har möjlighet att koppla upp sig på Wetternet?

De elever som inte har internet får hämta ut simkort på sin respektive gymnasieskola för att kunna ta del av distansundervisningen.

Publicerad 2020-03-30

Hur blir det med planerade baler och studentfirande på Kulturhuset Spira?

Studentbalerna arrangeras av elever på respektive gymnasieskola, oftast via skolans elevråd och en balkommitté. Årets baler är förlagda till Kulturhuset Spira, som också står för biljettförsäljning. Vi hänvisar därför till respektive skolas elevråd samt till Spira för mer info om vad som gäller. Informationen uppdateras också på Facebook, sök på "Studentbal på Spira".

Med tanke på rådande omständigheter följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att förutsättningarna för studentfirande kan komma att förändras.

Frågor och svar på Smålands musik och teaters webbplatslänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2020-04-01

Vad gäller för skollunch för elever som har distansundervisning på gymnasiet?

På Sanda och Bäckadals gymnasium serveras skollunch för de verksamheter som pågår: gymnasiesärskolan på Bäckadal och Sanda, grundskolan på Sanda och en resursskola på Bäckadals gymnasium.

I övrigt erbjuds lunchlådor till de elever som skolornas respektive elevhälsoteam har identifierat inte har möjlighet att få lunch. Om elev behöver lunchlåda kontaktar hen någon i sin skolas elevhälsoteam. Lunchlådor hämtas därefter vid angiven skola.

Sidan publicerad 2020-04-01