search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om distansundervisning i gymnasieskolan

Från och med måndag den 7 december till och med 24 januari 2021 har Sveriges samtliga gymnasieskolor distansundervisning.

Här finns frågor och svar om fjärr- och distansundervisning för dig som studerar på gymnasiet.

När börjar gymnasieskolorna med distansundervisning?

Från och med måndag den 7 december.

Granskad: 2020-12-07

Gymnasieskolan inför nu distansundervisning, gäller det för alla elevgrupper?

Nyligen meddelade regeringen att från och med måndag 7 december ska Sveriges samtliga gymnasieskolor gå över till distansundervisning. Beslutet gäller till och med 24 januari 2021.

Berörda elever får ytterligare information från sin skola via Vklass.

Undantag
Undantagna från rekommendationerna är elever på introduktionsprogrammen, elever i gymnasiesärskolan och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Undantag finns också för praktiska moment, nationella prov och andra examinationer som inte kan genomföras på distans.

För utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.

Sidan publicerad 2020-12-21

Hur kommer distansundervisningen att fungera i Jönköpings kommun?

I Jönköpings kommuns gymnasieskolor har vi digitala lösningar som har stöd för distansundervisning. Våra lärare och elever har redan idag tillgång till pedagogiska verktyg och material.

Granskad: 2020-12-07

Vilken utrustning behöver eleven?

Eleverna på gymnasieskolan ska ta med sig dator och undervisningsmaterial hem och förväntas delta i undervisningen från hemmet.

Granskad: 2020-12-07

Hur gör jag om jag glömt något i skolan?

Det finns möjlighet att hämta böcker på skolan och låna böcker på biblioteken, men lokalerna får inte användas för studier eller möten.

Granskad: 2020-12-07

Jag behöver låna en bok på skolbiblioteket - kan jag det?

Det finns möjlighet att låna böcker på skolbiblioteket men du kan inte stanna på skolbiblioteket för att studera. Fråga din lärare/mentor om hur det går till att låna böcker.

Granskad: 2020-12-07

Hur får jag kontakt med mina lärare?

Kontaktuppgifter till lärare finns i Vklass.

Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i Vklass, så din lärar enkelt kan kontakta dig om det behövs.

Granskad: 2020-12-07

Hur kommer det att bli med de nationella proven vårterminen 2021, kommer de att genomföras?

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

För komvux (sfi och gymnasial nivå) gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Läs mer på Skolverkets webbplats:

Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov våren 2021länk till annan webbplats

Publicerad: 2020-12-18

Hur blir det med flakåkning i samband med studentfirande 2021?

Transportstyrelsen har förlängt de tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande till och med den 30 juni 2021. Detta har gjorts med anledning av att Folkhälsomyndigheten och myndighetens råd förlängts att gälla även under första halvåret 2021. Skälet är att minska risken för smittspridning under pågående pandemi.

Läs mer på Transportstyrelsens tillfälliga regler om studentflaklänk till annan webbplats

Publicerad: 2020-12-18

Vad händer med modersmålsundervisningen på gymnasiet när man gått över till distansundervisning?

Modersmålsundervisning kommer som all annan gymnasieundervisning att bedrivas via distans. Prata med din modersmålslärare.

Granskad: 2020-12-07

Jag går i gymnasiesärskolan, hur påverkas min skolgång av de nya rekommendationerna?

Eleverna i våra gymnasiesärskolor omfattas inte av beslutet. Friska elever i våra gymnasiesärskolor är därför välkomna till skolan som vanligt.

Granskad: 2020-12-07

Jag känner att jag inte mår bra av att studera hemifrån. Vad ska jag göra?

Kontakta din mentor, kurator eller din skolsköterska på din skola om du känner att du inte mår bra av att studera hemifrån.

Elever som blir särskilt lidande av distansundervisning har rätt till undervisning i skolans lokaler. Det gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

Självklart kan du även kontakta din mentor, kurator eller din skolsköterska om du av någon annan annan anledning mår dåligt och/eller har behov av närundervisning.

Publicerad: 2020-12-09

Hur blir det med elevhälsan, kommer jag fortfarande kunna kontakta dem?

Vill du komma i kontakt med elevhälsan gör du det via Vklass.

Granskad: 2020-12-07

Jag känner mig orolig. Vart kan jag vända mig för att få hjälp?

Vi har stor förståelse för att det kan kännas tufft att studera hemifrån och kanske känner du oro eller ensamhet. På kommunens hemsida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Du kan alltid vända dig till elevhälsan som du når via telefon, mejl eller Vklass.

Information till barn & unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Granskad: 2020-12-07

Vad gör jag om jag inte blir schysst behandlad?

Skolan har samma ansvar som alltid för att du ska ha en trygg skolsituation, oavsett om undervisningen sker på plats eller på distans.

Blir du utsatt för kränkningar av något slag ska du genast ta kontakt med personal på skolan som du har förtroende för, till exempel din mentor, skolsköterska, kurator eller specialpedagog.

Granskad: 2020-12-07

Många av gymnasieeleverna lever i en utsatt hemmiljö. Hur tar ni ansvar för dessa elever?

Vår elevhälsa med bland annat kuratorer finns på plats precis som vanligt.

Granskad: 2020-12-07

Hur får jag kontakt med min studie- och yrkesvägledare?

Du kontaktar studie- och yrkesvägledaren via telefon, mejl eller Vklass.

Granskad: 2020-12-07

Hur blir det med utvecklingssamtal och andra möten med vårdnadshavare?

Fysiska möten mellan skolans personal och vårdnadshavare undviks i största möjliga mån. Utvecklingssamtal där vårdnadshavare ska närvara hålls digitalt. Inga föräldramöten sker på skolorna. 

Granskad: 2020-12-07

Ska jag gå på inbokade möten med lärare eller annan personal på skolan?

Under tiden det är distansundervisning kommer inga utvecklingssamtal ske på skolan. Vid inbokat möte kommer du bli kontaktad om vad som händer istället.

Det är viktigt att du får det stöd som behövs även vid studier hemifrån. Behöver du träffa kurator, skolsköterska eller annan personal så ska du kontakta dem via telefon, Vklass eller mejl. Därefter kan det eventuell bli aktuellt att träffas eller höras på annat sätt.

Mindre skillnader kan förekomma mellan olika skolor, vi rekommenderar därför att du också tar del av information på respektive skolas hemsida.

Granskad: 2020-12-07

Här finns tips som underlättar för dig när du studerar hemma

Det kan ibland vara svårt att hålla fokus eller att hitta en bra balans när du studerar hemma. Nedan finns några tips som kan underlätta för dig när du pluggar hemma.

Vad behöver jag för att komma igång?

 • Du behöver ha din dator/surfplatta och det skolmaterial som du använder i skolan. Finns det på skolan? Kontakta din lärare så får du reda på när du kan komma och hämta det du behöver.
 • Försök att göra en arbetsplats hemma där du kan sitta och arbeta så ostört som möjligt under skoldagen. Om det är möjligt, förvara allt ditt skolmaterial där.

Förbered dig precis som inför en vanlig skoldag

 • Gå upp i vanlig tid.
 • Ät frukost.
 • Duscha och klä på dig, precis som inför en vanlig skoldag.
 • Sätt dig vid din arbetsplats.
 • Minimera sånt som kan störa din koncentration! Stäng av sociala medier, aviseringar, appar och flikar som inte behövs för den aktuella skoluppgiften. Plocka undan saker som lockar till annat än skolarbetet.

Under själva skoldagen / att tänka på

 • Logga in på Vklass när skoldagen börjar enligt schema.
 • Följ schemat och studera dina skolämnen som vanligt, fast via datorn eller surfplatta - om inte din lärare meddelat något annat.
 • Se till att du verkligen vet vilka uppgifter det är som ska göras.
 • Se till att du vet vad som förväntas av dig när du ska göra uppgiften.
 • Om något är svårt eller oklart så säg det till din lärare. Ni hittar bra lösningar tillsammans.
 • Om du har ett större arbete som du ska arbeta med själv, lägg upp en plan.
 • Om du behöver stöd i att planera upp ditt arbete, be din lärare om att få den hjälpen.

Pauser och raster under skoldagen

 • Glöm inte att ta din rast efter schemat! Ställ gärna en timer så att du kommer ihåg.
 • När du har rast, lämna din arbetsplats och gör något du tycker om. Sträck och rör på dig!
 • Se till att komma ut varje dag, ta gärna en promenad på lunchen.
 • Försök hålla kontakten med klasskompisar med sms, snap eller telefon på rasten och lunchen.
 • Om din lärare ordnar aktiviteter online så häng på!

När skoldagen är slut:

 • Plocka i ordning/städa din arbetsplats och gör annat resten av dagen.

Manualer och filmade instruktioner för hur du kan jobba med Teamslänk till annan webbplats

Granskad: 2020-12-07