search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

När får jag vaccinera mig mot covid-19?

Enligt planen ska alla medborgare över 18 år erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021. Vaccinationsarbetet är uppdelat i fyra faser som beskriver vilka som är prioriterade för vaccination i de olika faserna.

Fas 1

I vaccinationsplaneringen är de som bor på särskilda boenden för äldre, har hemsjukvård, hemtjänst eller är vuxen och lever tillsammans med någon av de tidigare nämnda, högst prioriterade grupper och kommer att erbjudas vaccin först. De som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemsjukvård samt de vuxna som lever tillsammans med någon av tidigare nämnda, kommer vi att vaccinera inom kommunen. De som har hemtjänst eller är vuxna och lever tillsammans med någon som har hemtjänst kommer att vaccineras av vårdcentralen.

Därefter är det dags för vård- och omsorgspersonal som arbetar nära ovan beskrivna högst prioriterade grupper. Dessa kommer att vaccineras av vårdcentralen.

Fas 2

I nästa fas planeras vaccination av övriga personer som är 70 år och äldre samt personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

De som har hemsjukvård i dessa grupper vaccineras av kommunen. Övriga vaccineras av vårdcentralen.

I denna fas planeras också för vaccinering av vård- och omsorgspersonal som arbetar nära vård- och omsorgstagare som beskrivs i fas 2. De kommer att vaccineras av vårdcentralen.

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

När alla grupper ovan är vaccinerade är det dags för övriga medborgare över 18 år att få sitt vaccin. Dessa kommer att vaccineras av vårdcentralen.

Mer information om vaccineringen mot covid-19 finns på 1177.

Vaccination mot covid-19 (1177)länk till annan webbplats

Publicerad: 2020-12-30

Hur många doser vaccin krävs?

Det krävs två doser vaccin för att få skydd mot covid-19. Den andra dosen tas tre veckor efter den första och det måste vara vaccin från samma leverantör vid bägge tillfällena.

Publicerad: 2021-01-04

Hur lång tid tar det att få skydd mot covid-19?

Från första vaccindosen tar det ca en månad innan du har skydd mot covid-19.

Publicerad: 2021-01-04