search
Sök
menu
Meny
Sök

Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Vad gäller vid besök av närstående som bor på äldreboende eller gruppboende?


Får jag besöka min närstående som bor på äldreboende eller gruppboende?

När det gäller besök på äldreboende, se frågan Vad gäller för på äldreboende, längre ner på sidan.

Tänk på att det är viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som du hittar längst ner i denna information.

Får min närstående som bor på äldreboende eller gruppboende besöka oss?

Ja, din närstående får besöka er. Men du måste tänka på att din närstående ska begränsa nya nära kontakter, genom att endast umgås med de personer som de normalt träffar, exempelvis de som de bor tillsammans med eller några få närstående utanför hushållet. De ska alltså umgås i en mindre krets, hålla avstånd och med fördel umgås utomhus. Det är viktigt att du läser in dig på Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer inför besöket för att säkerställ att ni kan följa dem under besöket.

Du behöver också läsa vidare på denna sida om vad som gäller inför och efter besöket, för att minska risken för smittspridning. Detta är särskilt viktigt när det gäller dem som bor på äldreboende eller gruppboende eftersom de delar boendemiljö med andra personer som tillhör riskgrupp.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer hittar du längst ner i denna information.

Vad behöver jag tänka på inför att jag ska ha besök av en närstående som bor på äldreboende eller gruppboende?


Du behöver ta en kontakt med personalen på boendet och berätta att du vill att din närstående ska besöka er, vilka dagar och tider som gäller. Du behöver också läsa in dig på Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer inför besöket för att säkerställ att besöket kan genomföras på ett säkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som du hittar längst ner i denna information.

Kan jag ta med min närstående på resa?

Ja, det kan du, men det måste ske på ett säkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som du hittar längst ner i denna information.

 • Undvik att din närstående träffa nya kontakter under resan och under besöket.
 • Se till att ha en plan för hur er närstående tar sig hem på ett säkert sätt om din närstående eller du själv insjuknar och hur din närstående kan isoleras på den plats ni rest till.

Kan min närstående sova över under besöket?

Ja, din närstående kan sova över om det sker på ett säkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som du hittar längst ner på denna sida. Om det skulle visa sig att din närstående har utsatts för risk för smitta vid besöket med övernattning, kommer din närstående att få följa samma förhållningsregler som regionen har för hushållskontakter. Se mer information om det under rubriken Vad händer om någon som träffade min närstående uppvisar symtom under eller efter besöket?

Vad behöver jag tänka på efter att jag har haft besök av en närstående som bor på äldreboende eller gruppboende?

När din närstående återvänder hem kommer personalen följa upp om din närstående kan ha utsatts för smittorisk, genom att ställa frågor som:

 • hur din närstående haft det vid sitt besök, på sin resa, på sin övernattning.
 • om någon som var med vid besöket nyligen varit sjuk eller om någon varit sjuk under besöket.
 • hur umgänget sett ut, var de många, hur har de gjort för att se till att undvika att vara nära varandra och liknande.

Du behöver återkomma till personalen tre dagar efter besöket med information om ifall någon som din närstående träffat under besöket blivit sjuk eller fått symtom efter besöket.

När din närstående är tillbaka på boendet igen, sker ingen generell provtagning eller isolering. Därför är det viktigt att personalen får veta om någon din närstående träffat under besöket uppvisar någon typ av symtom som kan tyda på covid-19.

Det är extra viktigt att din närstående följer de råd och rekommendationer som finns för att minska eventuell risk för smittspridning efter besöket genom att:

 • hålla avstånd till andra,
 • tvätta händerna ofta och noga,
 • hosta och nysa i armvecket.

Personalen på boendet är extra uppmärksamma på hur din närstående mår den närmaste tiden efter besöket och om din närstående uppvisar några symtom som kan tyda på covid-19.

Kan jag få skyddsutrustning från kommunen när min närstående som bor på äldreboende eller gruppboende ska besöka oss?

Nej, skyddsutrustning ska i normalfallet inte behövas. Undantagsvis kan du få tillgång till skyddsutrustning att använda vid besöket, om det inte går att hålla 2 meters avstånd till din närstående under besöket. Prata med personalen på din närståendes boende om du vet att du inte kommer att kunna hålla avståndet under besöket.

Vad händer om någon som träffade min närstående uppvisar symtom under eller efter besöket?

Skulle det visa sig att din närstående har träffat en person som har insjuknat med symtom som kan tyda på covid-19, ska din närstående begränsa sina nära kontakter så mycket som möjligt, vilket kan ske på olika sätt:

 • vistas så mycket som möjligt hemma,
 • äta hemma,
 • inte vistas i gemensamma utrymmen tillsammans med andra.

Det innebär inte på något sätt att din närstående är satt i isolering, utan att din närstående inte ska umgås mer än nödvändigt med andra människor.

Har din närstående övernattat och levt ihop med andra som blir sjuka i covid-19, anses din närstående som en hushållskontakt. Din närstående löper då stor risk att insjukna och ska ses som misstänkt smittad även om din närstående inte har symtom. Då kommer din närstående att ses som smittsam i en vecka från det eventuella smittotillfället. Din närstående ska då följa samma förhållningsregler som regionen har för hushållskontakt.

Får min närstående besöka mig om det finns smitta på min närståendes boende?

Skulle det visa sig att det finns smitta på enheten i anslutning till att din närstående ska besöka dig, så avråder vi från att besöket genomförs. Ta en kontakt med personalen på boendet och stäm av med dem.

Hur kan ni låta dem som bor på äldreboende eller gruppboende besöka närstående under pandemin?

Kommunens har inte rätt att låsa in eller begränsa dem som bor på äldreboende eller gruppboende. Om en person som bor på äldreboende eller gruppboende vill besöka närstående eller göra andra slags besök, så kan vi inte förhindra detta. Det viktiga är att besöken sker på ett säkert sätt.

Folkhälsomyndighetens information

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 (folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Vad gäller vid besök på äldreboenden?

När slutar besöksförbudet att gälla?

Besöksförbudet slutade gälla den 30 september 2020.

Vilka får besöka äldreboendena?

De som är närstående till de som bor på äldreboendet är välkomna. Det vill säga anhöriga och nära vänner.

Får körer och liknande besöka äldreboendet?

Nej, körer eller andra större sällskap får inte besöka äldreboenden än.

Vad gäller inför besök på äldreboende?

Besökare måste alltid ta kontakt med äldreboendet i god tid innan besöket och komma överens om tid för besöket.

Vad ska jag tänka på som besökare inför besöket?

Kom överens med personal på boendet om en tid för besöket i god tid innan du planerar att besöka boendet.

Invänta personal när du kommer till boendet så att du kan få information om vad som gäller vid besöket.

Tänk på att det är viktigt att:

 • inte komma på besök om de har minsta symtom på covid-19, som hosta, halsont, snuva, feber, huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall.
 • tvätta händerna eller använda handsprit innan besöket, men också under och efter besöket.
 • inte komma fler besökare samtidigt än att avstånd kan hållas och trängsel undvikas.
 • genomföra besöket utomhus om det är möjligt.

Vad ska jag tänka på som besökare när jag besöker äldreboendet?

Det är de generella rekommendationerna som gäller för dem som besöker äldreboenden och det är samma som rekommendationer som i samhället i övrigt:

 • Stanna hemma om du inte känner dig helt frisk
  Avstå besök om du känner symtom som kan vara symtom på covid-19; hosta, halsont, snuva och feber. Andra symtom är huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall.
 • Tvätta händerna
  Tvätta händerna eller använd handsprit innan, under och efter besöket.
 • Håll avstånd
  Kom inte fler besökare samtidigt än att ni kan hålla avstånd till varandra och den boende.
 • Hosta och nys i armvecket
  Om du känner att du behöver hosta eller nya, gå undan och hosta eller nys i armvecket.

Ska jag ha skyddsutrustning vid besöket?

Nej, skyddsutrustning ska i normalfallet inte behövas. Undantagsvis kan besökare få tillgång till visir under besöket.

Hur många besökare får vi vara samtidigt?

Det beror helt på lägenhetens storlek och möblering. Tänk på att besökarna ska kunna hålla ca 2 meters avstånd till den boende och till varandra.

Får jag träffa min närstående i dennes lägenhet på äldreboendet?

Varje äldreboende kommer att ta fram rutiner för hur besöken ska gå till på boendet. Det är viktigt att besöken kan ske på ett säkert sätt så att vi minskar risken för smittspridning. Därför kan det på vissa äldreboenden rekommenderas att ni träffas i lägenheten och på andra att ni ses på anvisad plats på boendet. Det beror helt enkelt på storlek på lägenhet, möblering och antal besökare.

Får vi vistas i gemensamhetsutrymmena vid besöket?

Nej, ni ska stanna i den boendes lägenhet under besöket.

Hur länge får vi stanna på äldreboendet?

Ni får stanna så länge den boende och ni vill att ni ska stanna.

Kan jag sitta inomhus på äldreboendet och vänta på min färdtjänst?

Ja, en kortare stund kan du uppehålla dig vid entrén om det inte finns risk att du träffa andra boende än den du är där för att träffa. Fråga personalen om det går bra att vänta i entrén.

Får jag hjälpa min närstående vid besöket?

Vi ser helst att du håller 2 meters avstånd till den du besöker.

Får jag ta med fika, godis, frukt eller tidningar till min närstående?

Det går bra. Tänk på att hantera fika, godis, frukt eller tidningarna på ett sätt så att det inte kan innebära risk för smittspridning. Det viktigaste är att du har tvättat händerna och att du håller avstånd under hela besöket.

Får vi som anhöriga komma in på boendet för att flytta in/ut min anhöriges saker?

Ja, ni får gärna komma in för att flytta ut/in saker i lägenheten, men det finns några riktlinjer att följa:

 • Vi ser helst att ni är höst två personer som kommer in på boendet, för att flytta ut/in saker.
 • Ni får komma överens med personalen på boendet om vilken tid som passar att ni kommer.
 • I övrigt ska ni följa de rekommendationer som gäller för Säkra besök på äldreboenden:
  • Stanna hemma om ni känner symtom.
  • Tvätta händerna före, under och efter besöket.
  • Hosta/ nys i armvecket.
  • Hålla avstånd.

Får vi anhöriga städa ur vår anhöriges lägenhet på äldreboendet?

Ja, ni får städa ur er anhöriges lägenhet. Men det är viktigt att ni följer de riktlinjer som finns för säkra besök på äldreboenden.

 • Vi ser helst att ni är höst två personer som kommer in på boendet.
 • Ni får komma överens med personalen på boendet om vilken tid som passar att ni kommer.
 • I övrigt ska ni följa de rekommendationer som gäller för Säkra besök på äldreboenden:
  • Stanna hemma om ni känner symtom.
  • Tvätta händerna före, under och efter besöket.
  • Hosta/ nys i armvecket.
  • Hålla avstånd.

Var hittar jag telefonnumret till äldreboendet?

Du hittar alla telefonnumret till alla äldreboenden på jonkoping.se eller så kan du ringa kommunens kontaktcenter på 036-10 50 00

Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens information om säkra besök på äldreboenden

Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre Länk till annan webbplats.

Granskad: 2021-06-15

Erbjuds vård- och omsorgstagare antikroppstest för covid-19?

Den som bor i ett särskilt boende, gruppbostad eller äldreboende, eller är inskriven i hemsjukvården i Jönköpings kommun, erbjuds att ta ett antikropps­test för covid-19. Ett antikroppstest kan visa om en person varit smittad av covid-19 och i så fall eventuellt utvecklat immunitet. Den som vill testa om den har antikroppar kontaktar personalen på boendet eller sjuksköterska i hälso- och sjukvårdsteamet. Provet är ett blodprov och tas av en sjuksköterska i bostaden. En sjuksköterska kontaktar den som ska provtas när det är dags. Provtagningen är kostnadsfri.

Granskad: 2021-06-15

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

Kommunen har tagit fram en pandemi-plan för att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Pandemiplaneringen sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av kommunledningen.

Granskad: 2021-06-15

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka och inte kan jobba?

Vi har en prioriteringsordning när det gäller de allra viktigaste uppgifterna.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. På daglig basis prioriterar vi bort serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt och gör det istället vid ett senare tillfälle.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.

Granskad: 2021-06-15

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus? Vilken skyddsutrustning används?

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon, mun eller näsa och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

 • Vi har tydliga rutiner för hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner minsta symtom.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings län har tagit fram.

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmanar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner. Via länkarna nedan finns regionens riktlinjer för vilken skyddsutrustning som används.

Basala hygienrutiner:

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard för att motverka smittspridning.

Basal hygien, riktlinjer i kommunal vård och omsorg i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Skärpta hygienrutiner:

Om en vårdtagare uppvisar symtom såsom hosta och nysningar och vården eller omsorgen kräver nära kontakt (närmare än 2 meter) använder vi oss av skärpta hygienrutiner som ett tillägg till de basala riktlinjerna:

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst) Länk till annan webbplats.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende) Länk till annan webbplats.

Granskad: 2021-06-15

Varför har inte hemtjänstpersonalen munskydd när de besöker min mamma?

För att minska risken för att våra medarbetare smittar vård- och omsorgstagare har vi tydliga rutiner för hur vi arbetar med hygien (se tidigare fråga "Vilka hygienrutiner finns..") och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer. Munskydd används när vi har en nära kontakt (2 meter) med en vård- och omsorgstagare.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner. Via länkarna nedan finns Regionens riktlinjer för vilken skyddsutrustning som används.

Basala hygienrutiner:

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard för att motverka smittspridning.

Basal hygien, riktlinjer i kommunal vård och omsorg i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Skärpta hygienrutiner:

Om en vårdtagare uppvisar symtom såsom hosta och nysningar och vården kräver nära kontakt (närmare än 2 meter) använder vi oss av skärpta hygienrutiner som ett tillägg till de basala riktlinjerna:

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst) Länk till annan webbplats.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende) Länk till annan webbplats.

Granskad: 2021-06-15

Varför har personalen munskydd trots att ingen är smittad?

Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings läns smittskyddsenhet ska personal som arbetar inom vård- och omsorg ha munskydd på sig som en extra försiktighetsåtgärd när de arbetar nära vård- och omsorgstagare (2 m).

Detta för att minska risken att vård- och omsorgstagaren skulle bli smittad om personalen skulle ha covid-19 utan att ha symtom.

Utöver detta ska vår personal:

 • stanna hemma från arbetet om de ha symtom, även om det handlar om mycket milda symtom.
 • ha god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt kunskap om hur smitta sprids och hur skyddsutrustning används på ett korrekt sätt.
 • ha god handhygien samt hålla social distans när det är möjligt, både till vårdtagare och kollegor.
 • så långt som möjligt ha avdelad särskild personal som vårdar konstaterat smittade.

Granskad: 2021-06-15

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer.

Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Region Jönköpings län leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst) Länk till annan webbplats.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende) Länk till annan webbplats.

Granskad: 2021-06-15

Hur kan min hemtjänst påverkas?

Det vi ser just nu är att

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi kommer att utföra. Det kan exempelvis innebära att du inte får hjälp med att städa lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t.ex. inköp och tillsyn.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Granskad: 2021-06-15

Varför stänger socialförvaltningen enbart vissa verksamheter?

Vi följer utvecklingen hela tiden och fler verksamheter kommer förmodligen att bli aktuella att stänga. De åtgärder som vi nu har gjort har sin grund i att frigöra personal så att de kan gå in och hjälpa till inom vården och omsorgen.

Vilka verksamheter som just nu är stängda finns på

Coronaviruset och covid-19  (se rubriken "Information om ändrade öppettider/stängda verksamheter")

Granskad: 2021-06-15