search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Vad gäller vid säkra besök på äldreboenden från och med 1 oktober?

När slutar besöksförbudet att gälla?

Besöksförbudet gäller till och med den 30 september 2020, så vi tar emot besök från och med den 1 oktober 2020.

Vilka får besöka äldreboendena?

De som är närstående till de som bor på äldreboendet är välkomna. Det vill säga anhöriga och nära vänner.

Får körer och liknande besöka äldreboendet?

Nej, körer eller andra större sällskap får inte besöka äldreboenden än.

Vad gäller inför besök på äldreboende?

Besökare måste alltid ta kontakt med äldreboendet i god tid innan besöket och komma överens om tid för besöket.

Vad ska jag tänka på som besökare inför besöket?

Kom överens med personal på boendet om en tid för besöket i god tid innan du planerar att besöka boendet.

Invänta personal när du kommer till boendet så att du kan få information om vad som gäller vid besöket.

Tänk på att det är viktigt att:

 • inte komma på besök om de har minsta symtom på covid-19, som hosta, halsont, snuva, feber, huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall.
 • tvätta händerna eller använda handsprit innan besöket, men också under och efter besöket.
 • inte komma fler besökare samtidigt än att avstånd kan hållas och trängsel undvikas.
 • genomföra besöket utomhus om det är möjligt.

Vad ska jag tänka på som besökare när jag besöker äldreboendet?

Det är de generella rekommendationerna som gäller för dem som besöker äldreboenden och det är samma som rekommendationer som i samhället i övrigt:

 • Stanna hemma om du inte känner dig helt frisk
  Avstå besök om du känner symtom som kan vara symtom på covid-19; hosta, halsont, snuva och feber. Andra symtom är huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall.
 • Tvätta händerna
  Tvätta händerna eller använd handsprit innan, under och efter besöket.
 • Håll avstånd
  Kom inte fler besökare samtidigt än att ni kan hålla avstånd till varandra och den boende.
 • Hosta och nys i armvecket
  Om du känner att du behöver hosta eller nya, gå undan och hosta eller nys i armvecket.

Ska jag ha skyddsutrustning vid besöket?

Nej, skyddsutrustning ska i normalfallet inte behövas. Undantagsvis kan besökare få tillgång till visir under besöket.

Hur många besökare får vi vara samtidigt?

Det beror helt på lägenhetens storlek och möblering. Tänk på att besökarna ska kunna hålla ca 1,5 meters avstånd till den boende och till varandra.

Får jag träffa min närstående i dennes lägenhet på äldreboendet?

Varje äldreboende kommer att ta fram rutiner för hur besöken ska gå till på boendet. Det är viktigt att besöken kan ske på ett säkert sätt så att vi minskar risken för smittspridning. Därför kan det på vissa äldreboenden rekommenderas att ni träffas i lägenheten och på andra att ni ses på anvisad plats på boendet. Det beror helt enkelt på storlek på lägenhet, möblering och antal besökare.

Får vi vistas i gemensamhetsutrymmena vid besöket?

Nej, ni ska stanna i den boendes lägenhet under besöket.

Hur länge får vi stanna på äldreboendet?

Ni får stanna så länge den boende och ni vill att ni ska stanna.

Kan jag sitta inomhus på äldreboendet och vänta på min färdtjänst?

Ja, en kortare stund kan du uppehålla dig vid entrén om det inte finns risk att du träffa andra boende än den du är där för att träffa. Fråga personalen om det går bra att vänta i entrén.

Får jag hjälpa min närstående vid besöket?

Vi ser helst att du håller 1,5 meters avstånd till den du besöker.

Får jag ta med fika, godis, frukt eller tidningar till min närstående?

Det går bra. Tänk på att hantera fika, godis, frukt eller tidningarna på ett sätt så att det inte kan innebära risk för smittspridning. Det viktigaste är att du har tvättat händerna och att du håller avstånd under hela besöket.

Får vi som anhöriga komma in på boendet för att flytta in/ut min anhöriges saker?

Ja, ni får gärna komma in för att flytta ut/in saker i lägenheten, men det finns några riktlinjer att följa:

 • Vi ser helst att ni är höst två personer som kommer in på boendet. för att flytta ut/in saker.
 • Ni får överens med personalen på boendet om vilken tid som passar att ni kommer.
 • I övrigt ska ni följa de rekommendationer som gäller för Säkra besök på äldreboenden:
  • Stanna hemma om ni känner symtom.
  • Tvätta händerna före, under och efter besöket.
  • Hosta/ nys i armvecket.
  • Hålla avstånd.

Får vi anhöriga städa ur vår anhöriges lägenhet på äldreboendet?

Nej, i nuläget erbjuder vi slutstädning från tekniska kontoret.

Var hittar jag telefonnumret till äldreboendet?

Du hittar alla telefonnumret till alla äldreboenden på jonkoping.se eller så kan du ringa kommunens kontaktcenter på 036-10 50 00

Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens information om säkra besök på äldreboenden

Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19länk till annan webbplats

Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldrelänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2020-09-30

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

Kommunen har tagit fram en pandemi-plan för att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Pandemiplaneringen sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av kommunledningen.

Granskad: 2020-08-04

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka och inte kan jobba?

Vi har en prioriteringsordning när det gäller de allra viktigaste uppgifterna.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. På daglig basis prioriterar vi bort serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt och gör det istället vid ett senare tillfälle.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.

Granskad: 2020-06-09

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus? Vilken skyddsutrustning används?

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon, mun eller näsa och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

 • Vi har tydliga rutiner för hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner minsta symtom.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings län har tagit fram.

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmanar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner. Via länkarna nedan finns regionens riktlinjer för vilken skyddsutrustning som används.

Basala hygienrutiner:

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard för att motverka smittspridning.

Basal hygien, riktlinjer i kommunal vård och omsorg i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Skärpta hygienrutiner:

Om en vårdtagare uppvisar symtom såsom hosta och nysningar och vården eller omsorgen kräver nära kontakt (närmare än 1 meter) använder vi oss av skärpta hygienrutiner som ett tillägg till de basala riktlinjerna:

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst)länk till annan webbplats

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende)länk till annan webbplats

Granskad: 2020-06-09

Varför har inte hemtjänstpersonalen munskydd när de besöker min mamma?

För att minska risken för att våra medarbetare smittar vård- och omsorgstagare har vi tydliga rutiner för hur vi arbetar med hygien (se tidigare fråga "Vilka hygienrutiner finns..") och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer. Munskydd/andningsskydd är inte något som vi använder generellt utan enbart när vi har en nära kontakt (1 meter) med en vård- och omsorgstagare som uppvisar symtom.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner. Via länkarna nedan finns Regionens riktlinjer för vilken skyddsutrustning som används.

Basala hygienrutiner:

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard för att motverka smittspridning.

Basal hygien, riktlinjer i kommunal vård och omsorg i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Skärpta hygienrutiner:

Om en vårdtagare uppvisar symtom såsom hosta och nysningar och vården kräver nära kontakt (närmare än 1 meter) använder vi oss av skärpta hygienrutiner som ett tillägg till de basala riktlinjerna:

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst)länk till annan webbplats

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende)länk till annan webbplats

Granskad: 2020-06-09

Varför har personalen visir trots att ingen är smittad?

Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings läns smittskyddsenhet ska personal som arbetar inom vård- och omsorg ha visir på sig som en extra försiktighetsåtgärd när de arbetar väldigt nära vård- och omsorgstagare.

Detta för att minska risken att vård- och omsorgstagaren skulle bli smittad om personalen skulle ha covid-19 utan att ha symtom.

Utöver detta ska vår personal:

 • stanna hemma från arbetet om de ha symtom, även om det handlar om mycket milda symtom.
 • ha god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt kunskap om hur smitta sprids och hur skyddsutrustning används på ett korrekt sätt.
 • ha god handhygien samt hålla social distans när det är möjligt, både till vårdtagare och kollegor.
 • så långt som möjligt ha avdelad särskild personal som vårdar konstaterat smittade.

Publicerad: 2020-06-09

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer.

Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Region Jönköpings län leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst)länk till annan webbplats

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende)länk till annan webbplats

Granskad: 2020-06-09

Hur kan min hemtjänst påverkas?

Det vi ser just nu är att

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi kommer att utföra. Det kan exempelvis innebära att du inte får hjälp med att städa lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t.ex. inköp och tillsyn.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Granskad: 2020-06-09

Varför stänger socialförvaltningen enbart vissa verksamheter?

Vi följer utvecklingen hela tiden och fler verksamheter kommer förmodligen att bli aktuella att stänga. De åtgärder som vi nu har gjort har sin grund i att frigöra personal så att de kan gå in och hjälpa till inom vården och omsorgen.

Vilka verksamheter som just nu är stängda finns på

Coronaviruset och covid-19  (se rubriken "Information om ändrade öppettider/stängda verksamheter")

Granskad: 2020-05-11