search
Sök
menu
Meny
Sök

Information och tips om fjärr- och distansundervisning

Nedan har vi samlat frågor, svar och tips kring distansundervisning.

Tips som underlättar för dig när du studerar på distans

Det kan ibland vara svårt att hålla fokus eller att hitta en bra balans när du studerar hemma. Nedan finns några tips som kan underlätta för dig när du pluggar hemma.

Vad behöver jag för att komma igång?

 • Du behöver ha din dator/surfplatta och det skolmaterial som du använder i skolan. Finns det på skolan? Kontakta din lärare så får du reda på när du kan komma och hämta det du behöver.
 • Försök att göra en arbetsplats hemma där du kan sitta och arbeta så ostört som möjligt under skoldagen. Om det är möjligt, förvara allt ditt skolmaterial där.

Förbered dig precis som inför en vanlig skoldag

 • Gå upp i vanlig tid.
 • Ät frukost.
 • Duscha och klä på dig, precis som inför en vanlig skoldag.
 • Sätt dig vid din arbetsplats.
 • Minimera sånt som kan störa din koncentration! Stäng av sociala medier, aviseringar, appar och flikar som inte behövs för den aktuella skoluppgiften. Plocka undan saker som lockar till annat än skolarbetet.

Under själva skoldagen / att tänka på

 • Logga in på Vklass när skoldagen börjar enligt schema.
 • Följ schemat och studera dina skolämnen som vanligt, fast via datorn eller surfplatta - om inte din lärare meddelat något annat.
 • Se till att du verkligen vet vilka uppgifter det är som ska göras.
 • Se till att du vet vad som förväntas av dig när du ska göra uppgiften.
 • Om något är svårt eller oklart så säg det till din lärare. Ni hittar bra lösningar tillsammans.
 • Om du har ett större arbete som du ska arbeta med själv, lägg upp en plan.
 • Om du behöver stöd i att planera upp ditt arbete, be din lärare om att få den hjälpen.

Pauser och raster under skoldagen

 • Glöm inte att ta din rast efter schemat! Ställ gärna en timer så att du kommer ihåg.
 • När du har rast, lämna din arbetsplats och gör något du tycker om. Sträck och rör på dig!
 • Se till att komma ut varje dag, ta gärna en promenad på lunchen.
 • Försök hålla kontakten med klasskompisar med sms, snap eller telefon på rasten och lunchen.
 • Om din lärare ordnar aktiviteter online så häng på!

När skoldagen är slut:

 • Plocka i ordning/städa din arbetsplats och gör annat resten av dagen.

Granskad: 2021-08-26

Vad innebär det att undervisas på distans?

Distansundervisning innebär att du förväntas delta i undervisningen från hemmet i stället för att vara i skolan. Du träffar läraren via program som Teams och Vklass.

Distansundervisning är ett nytt undervisningssätt som kräver att du arbetar med program och annan teknik som du kanske inte har arbetat i tidigare. Skolan kommer att stötta dig i det här arbetet och det kommer löpande information från din lärare eller annan lärare på skolan.

Kontakta gärna undervisande lärare, mentor eller specialpedagog om du frågor eller funderingar på hur undervisningen på distans ska fungera bättre. Kontaktuppgifter till lärare hittar du i Vklass.

Granskad: 2021-08-26

Hur fungerar distansundervisningen i Jönköpings kommun?

I Jönköpings kommuns skolor har vi digitala lösningar som har stöd för distansundervisning. Våra lärare och elever har redan idag tillgång till pedagogiska verktyg och material.

Granskad: 2021-08-26

Vad behöver jag ha för att kunna studera på distans?

Du behöver ha dator/surfplatta och undervisningsmaterial hemma. Behöver du hämta material i skolan ska du kontakta din lärare/mentor och komma överens om när du kan hämta det du behöver.

Kontakta din lärare/mentor om du inte har tillgång till nätverk (wifi) hemma. Du får då hjälp med detta.

Du kommer få uppgifter att genomföra under dagen av dina lärare. Dessa uppgifter får du via Teams eller Vklass.

Behöver du stöd i undervisningen kontaktar du din lärare.

Granskad: 2021-08-26

Ska jag följa mitt schema?

Ja, distansundervisningen följer ditt schema, det betyder att varje lektion som finns på ditt schema kommer att ske via datorn istället för på skolan. Logga in på Vklass när skoldagen börjar för att registrera närvaro.

Mindre skillnader kan förekomma mellan olika skolor. Vid frågor kontaktar du din lärare eller mentor. Kontaktuppgifter hittar du i Vklass.

Granskad: 2021-08-26

Vilka digitala tjänster ska jag använda?

Vklass

Du måste vara aktiv i Vklass under distansundervisningen. Vklass är den plattform som skolan i huvudsak kommer använda för att dela lektionsmaterial och information med dig. Du loggar in på Vklass när skoldagen börjar.

Det kan också vara så att läraren kommer använda andra digitala hjälpmedel för undervisningen, du får i så fall information i Vklass om detta.

Program och annan teknik som vi använder vid distansundervisning

Skolan kommer kanske att använda andra program och teknik för att du ska få en så bra undervisning som möjligt hemifrån, till exempel via Teams. På jonkoping.se finns manualer och filmade instruktioner om hur du kan arbeta i Teams. Om det är något som inte fungerar eller vid frågor, ta kontakt med lärare. De hjälper dig!

Manualer och filmade instruktioner för hur du kan jobba med Teams

Granskad: 2021-08-26

Hur fungerar åtkomst och användning av Skolon

Inom utbildningsförvaltningen använder vi oss av åtkomstplattformen Skolon. Syftet är att bland annat skapa enkel åtkomst till digitala läromedel.

pdf: Elever och Skolon Pdf, 48.3 kB. (Pdf, 48.3 kB)

Granskad: 2021-08-26

Hur får jag hjälp med dator/surfplatta, Teams, Vklass eller annan programvara?

På jonkoping.se kan du hitta olika hjälpmedel för digital undervisning och inloggning till Vklass och andra plattformar.

Om programvaror eller appar i dator/surfplatta inte fungerar och du på grund av detta inte kan delta i undervisningen, kontakta lärare.

Kontakta din lärare/mentor om du inte har tillgång till nätverk (wifi) hemma.

Hjälpmedel för digital undervisning och inloggning till Vklass och andra plattformar

Granskad: 2021-08-26

Hur kan vårdnadshavare se läxor och uppgifter i Vklass

Hur löser skolan internetuppkoppling för de elever som saknar internet?

Kontakta din lärare/mentor om du inte har tillgång till nätverk (wifi) hemma.

Granskad: 2021-08-26

Hur får jag kontakt med mina lärare när jag har distansundervisning?

Kontaktuppgifter till lärare finns i Vklass.

Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i Vklass, så din lärar enkelt kan kontakta dig om det behövs.

Granskad: 2021-08-26

Hur får jag kontakt med min studie- och yrkesvägledare när jag har distansundervisning?

Du kontaktar studie- och yrkesvägledaren via telefon, mejl eller Vklass.

Granskad: 2021-08-26

Hur får jag kontakt med elevhälsan när jag har distansundervisning?

Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsan via telefon, mejl eller Vklass. Vi har stor förståelse för att det kan kännas tufft att studera hemifrån och kanske känner du oro eller ensamhet.

Elevhälsan har tillgång till olika resurspersoner, som specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer.

Granskad: 2021-08-26

Vad gör jag om jag inte blir schysst behandlad?

Skolan har samma ansvar som alltid för att du ska ha en trygg skolsituation, oavsett om undervisningen sker på plats eller på distans.

Blir du utsatt för kränkningar av något slag ska du genast ta kontakt med personal på skolan som du har förtroende för, till exempel din mentor, skolsköterska, kurator eller specialpedagog.

Granskad: 2021-08-26

Jag känner att jag inte mår bra av att studera hemifrån. Vad ska jag göra?

Kontakta din mentor, kurator eller din skolsköterska på din skola om du känner att du inte mår bra av att studera hemifrån.

Elever som blir särskilt lidande av distansundervisning har rätt till undervisning i skolans lokaler. Det gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

Självklart kan du även kontakta din mentor, kurator eller din skolsköterska om du av någon annan annan anledning mår dåligt och/eller har behov av närundervisning.

Granskad: 2021-08-26

Jag känner mig orolig. Vart kan jag vända mig för att få hjälp?

Vi har stor förståelse för att det kan kännas tufft att studera hemifrån och kanske känner du oro eller ensamhet. På kommunens hemsida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Du kan alltid vända dig till elevhälsan som du når via telefon, mejl eller Vklass.

Information till barn & unga eller vuxna som känner oro med anledning av corona

Granskad: 2021-08-26