Information till barn och unga eller vuxna som känner oro

En orolig omvärld kan väcka inre oro. Här hittar du information, råd och tips för oroliga barn och vuxna.

Vart kan jag vända mig om jag känner oro och ångest?


Att känna oro, ångest eller rädsla över något är inte farligt, men kan vara obehagligt. Om du känner oro, ångest eller rädsla kan det vara skönt att prata eller chatta med någon. Det kan vara med en nära vän eller vuxen som du litar på, men det kan också vara skönt att prata med någon där du kan vara anonym.

Uppdrag psykisk hälsa har listat olika förslag på vart du kan vända dig för att prata med någon.

Uppdrag psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta skolsköterska eller kurator på din skola. De finns på plats som vanligt och du kan nå dem både via e-post eller telefon. På den här sidan kan du hitta länkar direkt till din skolas hemsida där du hittar rätt kontaktuppgifter.

Elevhälsan i Jönköpings kommun

Om du känner oro eller rädsla på grund av allt som händer i omvärlden kan du vända dig både till skolsköterska och kurator på din skola. Du kan också ringa eller chatta med någon av kontakterna på följande sidor:

Krisinformation.se, Viktiga telefonnummer Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se, Stöd till dig som förälder eller annan vuxen Länk till annan webbplats.

Vart kan jag vända mig om jag har det jobbigt hemma?

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

Stöd till barn och unga

Vart kan jag vända mig om mina föräldrar bråkar och utövar våld mot mig eller andra i min familj?


Att bråka är inget ovanligt, men det är aldrig okej att ta till våld. Våld kan exempelvis vara slag, sparkar eller örfilar, att någon tar sönder värdesaker eller förhindrar eller tvingar någon att göra något som den vill eller inte vill göra.

Om du upplever något sådant eller om du märker att dina föräldrar eller familjemedlemmar upplever det här är det bra att prata med någon.

På sidan om att vara barn och leva i en familj med våld hittar du information om vart du kan vända dig.

Att vara barn och leva i en familj med våld

För dig som är vuxen

Vart vänder jag mig om jag misstänker att det förekommer våld i en familj?


Våld kan också vara annat än slag och sparkar. Det kan exempelvis handla om psykiskt våld - att någon kränks eller hotas, ekonomiskt – om någon inte får använda sina pengar som den vill, eller sexuellt – tvingas till sexuella handlingar. Våld kan också vara materiellt – att någon förstör eller tar ägodelar för att kontrollera någon annan.

Om du eller någon i din närhet utsatts för våld finns det olika platser dit du kan vända dig. De har vi listat på den här sidan.

Om du har utsatt någon annan för våld eller känner att det är på gränsen till att din ilska går överstyr och du vill ha hjälp. Då kan du läsa mer på den här sidan.

Våld i nära relationer

Vart kan jag vända mig om jag är orolig för mitt barn?

Kommunens råd och service

Råd och service är en bra första kontakt när du behöver hjälp i föräldraskapet. Ring oss så pratar vi om hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta för stöd.

Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.

Du når oss på telefonnummer 036-10 26 55 eller via kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Bris

BRIS, tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Bris vuxentelefon – om barn, tfn 077-150 50 50

Rädda Barnen

Rädda Barnens orostelefon tar emot samtal från barn och vuxna som känner oro kring att någon i ens närhet håller på att dras till en extrem rörelse eller ideologi.

Rädda Barnens orostelefon, tfn 020-100 200

Vart kan jag vända mig om mitt barn känner oro och ångest?


Att känna ångest, oro eller rädsla är vanligt bland både barn och unga. Ångest i sig är inte farligt, men obehagligt. Om du som förälder upplever att ditt barns vardag begränsas av rädslan, så sök hjälp. Det finns bra hjälp att få.

Oro och ångest bland barn och unga

Var hittar jag information om kommunens stöd till föräldrar/vårdnadshavare?

Förälder Jkpg

På förälder Jkpg hittar du information om stöd i ditt föräldraskap.

Förälder Jkpg

Kommunens råd och service

Råd och service är en bra första kontakt när du behöver hjälp i föräldraskapet. Ring oss så pratar vi om hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta för stöd.

Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.

Du når oss på telefonnummer 036-10 26 55 eller via kommunens kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Vart vänder jag mig om jag misstänker att ett barn far illa?

Om du misstänker att ett barn far illa och behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att diskutera hur barnet kan få hjälp.

Barn som far illa

Vart kan jag vända mig om jag känner oro över min ekonomi?

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

Om du blivit av med ditt arbete eller annan sysselsättning är det viktigt att du omgående kontaktar Arbetsförmedlingen och anmäler att du söker arbete.

Skriv in dig (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till din arbetslöshetskassa (a-kassa)

Vidare behöver du anmäla dig till a-kassan för att se om du kan få ersättning därifrån. För mer information, se din egen a-kassas hemsida. Är du inte medlem måste du ansöka om medlemskap.

Ersättning från a-kassa (arbetsförmedlingen.se) Länk till annan webbplats.

Ansök om försörjningsstöd

Har du svårt att klara din ekonomi kan du ansöka om försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag. Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan du ansöker. Detta kan t.ex. betyda att sälja vissa tillgångar. Försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. För att ansöka kontaktar du försörjningsstödets mottagning. Mer information finns på kommunens hemsida.

Försörjningsstöd Länk till annan webbplats.

Budget- och skuldrådgivning

Om du känner oro över din ekonomi och dina skulder kan du kontakta budget- och skuldrådgivningen för rådgivning i syfte att hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

Budget- och skuldrådgivning

Rådgivning vid hyresskuld

Om du känner oro över din ekonomi och om du riskerar att bli uppsagd från din bostad för att du har hyresskulder kan du kontakta hyresskuldsrådgivningen för rådgivning i syfte att hitta lösningar på dina problem.

Rådgivning vid hyresskuld

Granskad: 2021-06-15

För dig som är barn, ungdom eller vuxen

Vart vänder jag mig om jag känner oro för mitt egna eller någon annans spelande eller drickande?

Det finns hjälp att få både för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar eller för dig som är barn eller anhörig till en person med missbruksproblem.

Är den du är orolig för under 20 år eller är du under 18 år och är orolig för din förälder eller någon annan? Då ska du kontakta vår verksamhet "Råd och service" på telefon 036-10 26 55

Är du eller den du är orolig för över 20 år? Då ska du kontakta missbruksvårdens mottagning på telefon 036-10 69 57 (telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10.00-12.00, tisdag kl. 13.00-14.30)

Missbruk och beroende

Vart vänder jag mig om jag misstänker att någon vill avsluta sitt liv?

Det kan finnas olika anledningar till att någon väljer att avsluta sitt liv, men oftast går det att rädda någon som befinner sig i en sådan situation.

På denna sida hittar du information om vart du ska vända dig och hur du kan gå tillväga om du misstänker att någon vill avsluta sitt liv.

Förebygga självmord/suicidprevention

Senast granskad/publicerad: