search
Sök
menu
Meny

Nyheter om coronaviruset och covid-19


 • Delvis distansundervisning på Alfred Dalinskolan
  Från och med måndag 25 januari införs delvis distans- och fjärrundervisning för eleverna på Alfred Dalinskolan. Beslutet är en åtgärd för att minska trängseln i skolans lokaler och gäller till och med 12 februari, men kan komma att förlängas.

 • Justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan
  Regeringen meddelade under torsdagen att de justerar rekommendationen för fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan.

 • Tillfällig distansundervisning på Sanda Idrottshögstadium
  Från och med torsdag 21 januari till och med 31 januari införs tillfällig distansundervisning för samtliga elever på Sanda Idrottshögstadium.

 • Delvis distansundervisning på Rosenlundsskolans högstadium
  Från och med tisdag 12 januari införs delvis distans- och fjärrundervisning för eleverna i årskurs 7 och 8 på Rosenlundsskolan. Beslutet är en åtgärd för att minska trängseln i skolans lokaler och för att minska risken för smittspridning. Eleverna i årskurs 9 har fortsatt undervisning i skolans lokaler.

 • Ingen distansundervisning för högstadieelever i dagsläget
  Regeringen har beslutat att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Beslutet innebär ingen omedelbar förändring för de kommunala högstadieskolorna i Jönköpings kommun.

 • Så ser planen för vaccinering ut i Jönköpings kommun
  Enligt planen ska alla medborgare över 18 år erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021. Vaccinationsarbetet är uppdelat i fyra faser som beskriver vilka som är prioriterade för vaccination i de olika faserna.

 • Milan först ut att vaccineras mot covid-19
  I dag genomfördes den första vaccineringen mot covid-19 i Jönköpings kommun och vaccineringen genomfördes på Dundrets äldreboende i centrala Jönköping.

 • Planerar för att öppna för träning utomhus på våra anläggningar
  Under tisdagen kom Folkhälsomyndigheten med ett förtydligande om att träning får ske på utomhusanläggningar, om träningarna hålls på ett smittskyddssäkert sätt.

 • Kommunen stänger ytterligare verksamheter
  Till följd av regeringens beslut om kraftigare åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset görs nu fler anpassningar av de kommunala verksamheterna.

 • Vårens nationella prov ställs in
  Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021. Detta beslut omfattar bland annat grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna som råder ute på skolorna.

 • Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19
  Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att även symtomfria barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Den nya rekommendationen gäller från och med idag, 1 december 2020.

 • Stängning av restauranger på äldreboenden förlängs
  Stängningen av restauranger på äldreboenden förlängs till och med den 15 mars 2021.

 • Beslut: Maximalt åtta personer vid sammankomster
  Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får samla fler än åtta deltagare.

 • Nytt stödpaket till föreningslivet

  Den 7 oktober tog kultur- och fritidsnämnden beslut om att ge ytterligare ekonomiskt stöd till vårt viktiga föreningsliv i Jönköping kommun. Stödpaketet består av tre satsningar som tillsammans ger ett kommunalt stöd på drygt 5 mnkr för perioden 1 juli – 31 december.

 • Säkra besök på kommunens äldreboenden
  Den 1 oktober 2020 upphör det generella besöksförbudet på våra äldreboenden och de som bor där kan äntligen ta emot besök. När vi nu öppnar upp är det mycket viktigt att vi fortsätter att arbeta för att begränsa smittspridningen av covid-19. Det innebär att du som besöker äldreboenden har ett stort ansvar att följa föreskrifter och allmänna rekommendationer.