search
Sök
menu
Meny
Sök

Delvis distansundervisning på Junedalsskolan

Från och med måndag 1 februari införs delvis distans- och fjärrundervisning för eleverna på Junedalsskolan. Beslutet är en åtgärd för att minska trängseln i skolans lokaler och gäller till och med 19 februari, men kan komma att förlängas att gälla även under vecka 8 och 9.

Den tillfälliga distansundervisningen beror inte på en ökad smittspridning på skolan, utan är taget utifrån en sammanvägd bedömning av olika parametrar.

- För att glesa ut på skolan så har viss undervisning skett i Per Brahegymnasiets lokaler. Nu kommer gymnasieeleverna gradvis tillbaka till sin skola och därför kan vi inte längre använda gymnasieskolans lokaler. Junedalsskolans lokaler är begränsade och vi ser nu inga andra möjligheter än att införa tillfällig delvis distansundervisning, säger Charlotte Olsson, verksamhetschef för grundskolan.

Beslutet innebär att eleverna i årskurs 7 och 8 kommer att undervisas på distans växelvis med en halv årskurs i taget. Årskurs 9 fortsätter sin ordinarie undervisning i skolan på heltid.

Skolans elever och vårdnadshavare har under onsdagen fått information via Vklass om den tillfälliga distans- och fjärrundervisningen och hur den ska bedrivas. Information om eventuell förlängning kommer via Vklass under vecka 6.

Publicerad: