search
Sök
menu
Meny
Sök

Delvis distansundervisning på Rosenlundsskolans högstadium

Från och med tisdag 12 januari införs delvis distans- och fjärrundervisning för eleverna i årskurs 7 och 8 på Rosenlundsskolan. Beslutet är en åtgärd för att minska trängseln i skolans lokaler och för att minska risken för smittspridning. Eleverna i årskurs 9 har fortsatt undervisning i skolans lokaler.

 Beslutet gäller till och med 22 januari men kan komma att förlängas. Den tillfälliga distansundervisningen beror inte på en ökad smittspridning på skolan, utan är taget utifrån en sammanvägd bedömning av olika parametrar.

- Rosenlundsskolan har från coronautbrottets start gjort riskbedömningar och handlingsplaner för att förändra rutiner och arbetssätt och därigenom minska risken för smittspridning på skolan. Men skolans lokaler är begränsade och vi ser nu inga andra möjligheter för att minska trängseln än att införa tillfällig distansundervisning, säger Charlotte Olsson, verksamhetschef grundskola.

Årskurs 7 och 8 kommer att undervisas varannan dag på distans. Denna åtgärd ger en tredjedel färre elever på skolan och kommer att frigöra utrymme, både för elever och lärare. Årskurs 9 kommer även fortsättningsvis att ha undervisning i skolans lokaler.

Skolans elever och vårdnadshavare har under dagen fått information via Vklass om den tillfälliga distans- och fjärrundervisningen och hur den ska bedrivas. Eleverna kommer att erbjudas skollunch även under de dagar då de har distansundervisning.

Publicerad: