search
Sök
menu
Meny

Distansundervisning för årskurs 7 på Rosenlundsskolan

På grund av hög sjukfrånvaro hos personalen på Rosenlundsskolan kommer eleverna i årskurs 7 att undervisas på distans under resterande del av veckan, 6-8 maj. Elever i åk 8 och 9 går i skolan som vanligt.

Då en stor del av lärarna i arbetslag 7 på Rosenlundsskolan är frånvarande på grund av sjukdom har skolan svårt att upprätthålla en kvalitativ verksamhet för personal och elever i årskursen. Genom att tillfälligt införa distansundervisning kan skolan undervisa ett större antal elever samtidigt och kan då använda den tillgängliga personalen mer effektivt.

Under denna period kommer eleverna i årskurs 7 att undervisas på distans genom att följa sitt schema i Vklass där lektionsplanering och undervisningsmaterial finns tillgängligt hemifrån. Elevernas mentorer kommer dagligen att vara uppkopplade via TEAMS med sina elever för att stötta dem och leda dem i deras skolarbete från skolan.

För att kunna erbjuda eleverna skollunch får alla elever komma och äta på skolan under
lunchtid. Ansvariga lärare som finns i skolan kommer överens med och samlar de elever som
vill för att äta lunch.

För elever som är beroende av skolskjuts och inte kan åka vanlig linjetrafik för att ta sig till
skolan, finns det möjlighet att åka till skolan på morgonen med ordinarie skolskjuts och ta del
av distansundervisningen i ett klassrum på skolan. Då får de också tillgång till lunch på skolan.


Elever i årskurs 7 får detaljerad information om praktiska detaljer i separat nyhet på Vklass.


Beslutet har tagits av rektor i samråd med utbildningsdirektör samt verksamhetschef grundskola och grundar sig i den aktuella förordningen (Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta).

Rosenlundsskolans webbplats

Riksdagens webbplats - Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2020-05-06 10.46