search
Sök
menu
Meny

Distansutbildning på kommunens gymnasieskolor, yrkeshögskola och vuxenutbildningar

Regeringen har idag gått ut med en rekommendation om att alla landets gymnasieskolor, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar från och med onsdagen den 18 mars, ska hålla sin undervisning på distans. Därmed går dessa verksamheter i Jönköpings kommun över till distansutbildning.

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun följer regeringens rekommendationer och gymnasieskolorna, yrkeshögskolan och vuxenutbildningen går tillsvidare över till distansutbildning. Samtliga elever kommer kunna ta del av undervisning från hemmet.

Gymnasieskolan

Eleverna på gymnasieskolan ska ta med sig dator och undervisningsmaterial hem och förväntas delta i undervisningen från hemmet. Det finns möjlighet att hämta böcker på skolan och låna böcker på biblioteken, men de får inte användas för studier eller möten. Elever som är sjuka sjukanmäler sig enligt vanliga rutiner och behöver inte delta i undervisningen. Under perioden för distansundervisning kommer det inte att serveras lunch i några skolmatsalar.

Elever och vårdnadshavare uppmanas att hålla sig uppdaterade genom att löpande besöka kommunens webbplats, Vklass och läsa sin e-post.

Kommunens gymnasieskolor är förberedda att gå över till distansundervisning, men befinner sig – som alla andra i samhället just nu – i en ny situation. All tillgänglig personal arbetar just nu med att få struktur på undervisningen och göra så många kurser och ämnen som möjligt tillgängliga för eleverna.

Vuxenutbildning

Utbildningarna på vuxenutbildningen kommer att ske via lärplattform. Information om kursupplägg, kursinnehåll, litteratur, lektioner, betygsgrundande uppgifter, m.m. kommer inom kort att ges via lärplattformen. Hur detta ska ske avgörs av varje skola, i samråd med ansvarig rektor från huvudmannen Jönköpings kommun.

Skolan kommer att informera eleverna om hur studierna kommer att läggas upp. Det är därför viktigt att du som är elev får en tydlig genomgång av skolan om upplägg, innehåll mm för studierna innan du påbörjar dina distansstudier.

Har du frågor om förändringen och dina fortsatta studier på vuxenutbildningen så kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola eller vägledningscentrum 036-10 50 00, vagledningscentrum@jonkoping.se.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan Jönköping går just ni igenom pågående kurser för att se vilka som är möjliga att genomföra på distans. Studerande på respektive YH-utbildning kommer att informeras via sin utbildningsledare vad som gäller för dem.

Publicerad: 2020-03-17 15.33