search
Sök
menu
Meny

Ett bidrag till kommunens kultur- och fritidsföreningar

Föreningarna är i alltid viktiga, inte minst i pågående kris – och många längtar efter att mötas i föreningslivet när krisen är över. Genom föreningslivets aktiviteter hittar många barn och unga sina intressen och genom fritidssysslor som t.ex. teater- och dans eller fotboll upplever många glädje och gemenskap.

– Föreningslivet är hårt drabbat av corona-pandemin och för att vi ska kunna bibehålla vårt fantastiska föreningsliv i Jönköping även efter pandemin så har Jönköpings kommun tagit fram ett åtgärdspaket som på olika sätt ska stötta föreningslivet, säger Martin Funck enhetschef Föreningsservice i Jönköping.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att aktivitetsbidraget ska vara oförändrat inför kommande år. Det innebär att många föreningar kan budgetera med en säker intäkt.

– Aktivitetsbidraget är kärnan i många föreningars ekonomi. Många föreningar har berättat om hur antalet aktiviteter minskat till följd av corona och känner oro redan nu inför kommande år. Det känns skönt att kunna lugna föreningarna just på den här punkten. Vi hoppas att det ska ge lite framtidshopp, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Henrik Andersson.

– Vi kommer inte att röra budgeten för bidraget trots minskade aktiviteter. Det innebär att föreningarna får minst samma belopp för aktivitetsbidraget kommande år, fortsätter han.

Kompensation till föreningslivet

Alla föreningar är på ett eller annat sätt drabbade ekonomiskt av den situation som råder. Föreningslivet kommer också att kompenseras för visst intäktsbortfall. Kultur- och fritidsförvaltningen har via ändringsbudgeten fått 3 miljoner kronor extra för att stötta de föreningar som har det extra tufft till följd av corona-krisen.
Henrik vill redan nu vara tydlig med att pengarna inte kommer räcka till allt.
– Fördelningen kommer att ske så solidariskt som möjligt. Vi vill säkra barn och ungdomsverksamhet och vill att föreningar ska överleva för att sedan bli starka igen. Vi måste vara tydliga med att ingen kommer att bli fullt ut kompenserad.

Föreningslivet kan vänta sig kompensation även från statligt håll. Riksidrottsförbundet och Statens kulturråd kommer att få 500 miljoner kronor vardera att fördela till respektive rörelse.
Det är svårt att vet hur långt ner i respektive rörelse som de statliga pengarna räcker, oavsett så ska kommunens pengar fördelas som ett komplement till de statliga bidragen, avslutar Henrik.
Alla föreningar har fått svara via enkät
En enkät har skickats ut till de bidragsberättigade föreningarna i Jönköpings kommun så att föreningarna kan ge oss en bild av hur de faktiskt påverkas.

– Vi hoppas att alla föreningar svarar på enkäten så att vi får ett bra och tydlig uppfattning om vilka utmaningar de har just nu och vilka utmaningar som väntar, säger Julia Sandwall som bland annat arbetar med att stötta kulturföreningar.

Kan inte hjälpa till med allt, men gör det vi kan

– Vi hjälper också de föreningarna som behöver skjuta upp sina årsmöten och vi försöker vara flexibla inom regelverkets ramar. Vi försöker dessutom vara snabba med utbetalningar från kommunen. Förutom bidragen så ser vi till att föreningar kan avboka lokaler, hallar och planer utan kostnad. I kommunens centrala stödpaket finns också möjlighet att ge föreningar uppskov på fakturor och förlänga kredittiden, säger Martin Funck enhetschef Föreningsservice i Jönköpings kommun och fortsätter:

– Vi vill ha en öppen dialog med alla våra föreningar, särskilt de som har det tufft. Vi kanske inte kan hjälpa till med allt, men hör de hör av sig och berättar för oss vilka utmaningar de ställs inför så vet vi om det och kanske kan hjälpa till med något, avslutar Martin.

Publicerad: 2020-04-22 12.59