Flera skolor stängs tillfälligt eller inför distansundervisning

Allt fler skolor i Jönköpings kommun vidtar åtgärder på grund av hög frånvaro och för att begränsa smittspridningen. Under onsdagen genomfördes åtgärder i flera av kommunens skolor.

Läget i utbildningsförvaltningens verksamheter är just nu mycket ansträngt med en alltmer ökande personal, barn- och elevfrånvaro. Frånvarobilden förändras mycket snabbt och är ojämnt fördelad i verksamheterna. En situation Jönköping delar med hela utbildningssverige idag.

Beslutet om tillfälliga skolstängningar eller distansundervisning är tagna av chefer för grundskolan och gymnasieskolan i samråd med Region Jönköpings län och genomförs för att bryta smittkedjor och för på grund av hög frånvaro. Nedanstående verksamheter berörs:

Slättenskolan

 • Årskurs eller klass/avdelning: Åk 4
 • Typ av åtgärd: Tillfällig distansundervisning
 • På grund av: konstaterad smitta och hög frånvaro
 • Från och med: 220120
 • Till och med: 220121
 • Eleverna välkomna åter till skolan: 24 januari

Södergårdsskolan

 • Årskurs eller klass/avdelning: Åk 4 och 5
 • Typ av åtgärd: Tillfällig distansundervisning
 • På grund av: konstaterad smitta och hög frånvaro
 • Från och med: 220120
 • Till och med:220121
 • Eleverna välkomna åter till skolan: 24 januari

Torps skola

 • Årskurs eller klass/avdelning: Åk 4
 • Typ av åtgärd: Tillfällig distansundervisning
 • På grund av: konstaterad smitta och hög frånvaro
 • Från och med: 220120
 • Till och med:220121
 • Eleverna välkomna åter till skolan: 24 januari

Egnahemsskolan

 • Årskurs eller klass/avdelning: Åk 2
 • Typ av åtgärd: Tillfällig skolstängning
 • På grund av: konstaterad smitta och hög frånvaro
 • Från och med: 220120
 • Till och med:220121
 • Eleverna välkomna åter till skolan: 24 januari

Kålgårdsskolan

 • Årskurs eller klass/avdelning: Åk 2
 • Typ av åtgärd: Tillfällig skolstängning
 • På grund av: konstaterad smitta och hög frånvaro
 • Från och med: 220120
 • Till och med:220121
 • Eleverna välkomna åter till skolan: 24 januari

Brodalsskolan

 • Årskurs eller klass/avdelning: Åk 3
 • Typ av åtgärd: Tillfällig skolstängning
 • På grund av: konstaterad smitta och hög frånvaro
 • Från och med: 220120
 • Till och med:220121
 • Eleverna välkomna åter till skolan: 24 januari

Kålgårdsskolan

 • Årskurs eller klass/avdelning: Grundsärskolans K-klasser
 • Typ av åtgärd: Tillfällig skolstängning
 • På grund av: konstaterad smitta och hög frånvaro
 • Från och med: 220120
 • Till och med:220121
 • Eleverna välkomna åter till skolan: 24 januari

Bäckadalsgymnasiet

 • Årskurs eller klass/avdelning: klass RLRES2
 • Typ av åtgärd: Tillfällig distansundervisning
 • På grund av: konstaterad smitta och hög frånvaro
 • Från och med: 220120
 • Till och med:220121
 • Eleverna välkomna åter till skolan: 24 januari

Erik Dahlbergsgymnasiet

 • Årskurs eller klass/avdelning: VO19B och VO20A
 • Typ av åtgärd: Tillfällig distansundervisning
 • På grund av: konstaterad smitta och hög frånvaro
 • Från och med: 220120
 • Till och med:220121
 • Eleverna välkomna åter till skolan: 24 januari

Publicerad: