search
Sök
menu
Meny
Sök

Fler klasser i grundskolan skickas hem efter konstaterad smitta

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i klass 3A och 3B på Ekhagsskolan och i hela årskurs 6 på Ljungarumsskolan har verksamhetschef för grundskolan beslutat om tillfällig stängning och att ställa in undervisningen för de berörda klasserna från och med i dag 8 december. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Totalt berör stängningen på Ekhagsskolan cirka 40 elever. Även fritidshem för eleverna i klass 3A och 3B kommer att tillfälligt hålla stängt. På Ljungarumsskolan berör beslutet ytterligare drygt 50 elever.

De barn och vuxna som upplever symtom ska kontakta sin vårdcentral och göra ett PCR-test.

Distansundervisning kommer att genomföras i så stor utsträckning som möjligt för årskurs 6.

Eftersom eleverna i de lägre årskurserna ännu inte har lärt sig att använda digitala verktyg för distansundervisning betyder det att skolan inte kommer att ha möjlighet att tillhandahålla detta. Rektorer på skolan kommer att se över eventuell utbildningsskuld.

Elever med vårdnadshavare som har samhällskritiska tjänster har rätt till undervisning i skolan, men smittskyddsåtgärder vidtas för dessa.

På måndag den 13 december kommer utbildningsförvaltningen tillsammans med smittskydd i Region Jönköpings län att ha en avstämning kring smittoläget för att avgöra när en återgång till skolan är lämplig.

Publicerad: