Fler skolor inför distansunder­visning eller stängs tillfälligt

Under fredagen togs ytterligare beslut om att införa tillfällig distansundervisning samt stängning i nedanstående verksamheter.

Erik Dahlbergsgymnasiet, klass EK21C och NA19A

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i klasserna EK21C och NA19A har gymnasiechef beslutat införa tillfällig fjärr- och distansundervisning i de berörda klasserna från och med 21 januari till och med 25 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning onsdag 26 januari.

Sandagymnasiet, klass HA21Y, BF21Y och EK21C

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i klasserna HA21Y, BF21Y och EK21C har gymnasiechef beslutat införa tillfällig fjärr- och distansundervisning i de berörda klasserna från och med 21 januari till och med 25 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning onsdag 26 januari.

Vätterslundsskolan årskurs 3 samt fritids

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro har utbildningschefen för grundskolan beslutat om en tillfällig stängning för årskurs 3 från och med 24 januari till och med 25 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköping.

Även fritidshemmet kommer att vara stängt under denna period. Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning onsdag 26 januari.

Samtliga förskolor och skolor som berörs av tillfällig distansundervisning eller stängning