search
Sök
menu
Meny
Sök

Förlängd distansundervisning på tre högstadieskolor

Den tillfälliga distansundervisning på Junedalsskolan, Rosenlundsskolan och Alfred Dalinskolan förlängs med ytterligare två veckor, till och med fredagen 19 mars.

I slutet av januari införde Junedalsskolan, Rosenlundsskolan och Alfred Dalinskolan partiell distansundervisning för att minska trängseln på skolan.

På grund av en fortsatt hög samhällssmitta har verksamhetschef för grundskolan beslutat att förlänga den tillfälliga distansundervisningen ytterligare två veckor, till och med fredagen 19 mars. Förlängningen beror inte på en ökad smittspridning på skolan.

Grundskolans ledning, rektorer samt skolläkare har regelbundna avstämningar och följer utvecklingen av samhällssmittan noga. Beroende på utvecklingen kan den tillfälliga distansundervisningen komma att avslutas tidigare eller förlängas ytterligare. Vid en eventuell förändring kommer skolan att informera vårdnadshavare och elever via Vklass.

Beslutet innebär att den tillfälliga distansundervisningen fortlöper enligt ett framtaget schema. Övrig tid har eleverna närundervisning i skolans lokaler.

Publicerad: