search
Sök
menu
Meny
Sök

Förlängning av tillfällig stängning på Rosenlundsskolan

Den tillfälliga stängningen av Rosenlundsskolans grundskola förlängs för årskurs F-3. Årskurs 4-6 har undervisning på plats i skolan. Fritidshemmet för elever i F-6 håller fortsatt stängt. Förlängningen gäller till och med tisdag 23 februari. Samtliga verksamheter öppnar som vanligt igen onsdagen 24 februari. Grundsärskolan berörs inte av stängningen.

För att säkerställa att smittspridningen i personalgrupperna för årskurs F-3 samt fritidshemmet
är brutna väljer skolan att förlänga den tillfälliga stängningen i dessa verksamheter. Beslutet är
taget av Jönköpings kommuns grundskolechef, i samråd med skolläkare och smittskyddsenheten
på Region Jönköpings län.

Skolan har varm lunch för avhämtning för de elever som är i behov. Lunchen hämtas vid kökets
lastkaj (vid infarten från Hermansvägen, ej inne i matsalen) vid kl. 10.30-11.00.

Elevhälsan finns tillgänglig för de elever eller vårdnadshavare som är oroliga eller behöver stöd.

Ersättning för vård av barn

Eftersom utbildningsförvaltningen på rekommendation av smittskyddsläkare har valt att
tillfälligt stänga skolan på grund av covid-19 har de vårdnadshavare som berörs av
skolstängningen rätt till ersättning från Försäkringskassan, även om barnet inte är sjukt eller
sprider smitta.

Försäkringskassans webbplats: Coronaviruset – det här gäller Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner

Om skolor och förskolor stänger på grund av coronavirusutbrottet har personer som jobbar inom
samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. De elever vars föräldrar har samhällsviktiga funktioner kommer att ha undervisning under ordinarie skoltid och fritids enligt schema. Kontakta rektor om båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga funktioner.

Rosenlundsskolans webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad: