search
Sök
menu
Meny

Fortsatt partiell distanundervisning på gymnasieskolorna

De kommunala gymansieskolorna kommer att fortsätta bedriva partiell distansundervisning i enlighet med nuvarande nivå fram till och med den 23 april.

Det innebär att eleverna har närundervisning i snitt mellan 40-50% av sin studietid. Orsaken är den ökade smittspridningen i kommunen, särskilt i åldersgruppen 10-19 år.

Den 12 april hålls en avstämning med Region Jönköpings smittskyddsenhet för ett nytt beslut om hur undervisningen ska bedrivas efter den 23 april. Målsättningen är att kunna öka närundervisningen succesivt till början av maj och då prioritera att årskurs tre får närundervisning.

Gymnasiesärskolan omfattas inte ovanstående, utan kommer även fortsättningsvis att ha sina lektioner i skolan.

Bäckadals gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Erik Dahlbergsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Per Brahegymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandagymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: