search
Sök
menu
Meny

Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen

Den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndigheten drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Vilket innebär att till hösten kan gymnasieskolorna och till vis del även den kommunala vuxenutbildningen återgå till undervisning i skolornas lokaler

Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Beskedet gäller tills vidare.

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller vårterminen ut men tas bort den 15 juni. Detta ger gymnasieskolor och anordnare av utbildning för vuxna möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det innebär däremot inte några förändringar för de gymnasieelever som tar studenten snart. För vuxenutbildning kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

När gymnasieskolorna öppnar igen efter sommaren är det viktigt att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs idag görs i grundskolorna.

Om smittspridningen i samhället skulle öka igen är regeringen redo att vidta åtgärder och återgå till distansundervisning igen.

Läs mer om regeringens beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på Folhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2020-06-01 12.57