search
Sök
menu
Meny
Sök

Håll koll på uppdaterade rekommendationer

Den 22 november uppdaterades rekommendationerna om att testa sig vid symtom på covid-19. Oavsett om du är vaccinerad eller inte ska du stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.

Syftet med de uppdaterade rekommendationerna är att undvika smittspridning av covid-19 såväl som mot andra luftvägsinfektioner som t.ex. RS-virus och influensa. Samt att skydda personer som riskerar bli allvarligt sjuka.

Detta gäller just nu - oavsett om du är vaccinerad eller inte:

  • Stanna hemma och testa dig om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, exempelvis halsont, feber eller hosta. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig.
  • Om du har testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen) följer du de förhållningsregler som ges. I övriga fall kan du gå tillbaka till skola, arbete eller fritidsaktiviteter när du varit feberfri ett dygn och känner dig frisk.
  • Tvätta händerna ofta och noga för att hålla dig frisk.

Läs mer om vad som gäller från och med den 22 november Länk till annan webbplats.

Publicerad: