search
Sök
menu
Meny
Sök

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i årskurs 4 på Ljungarumsskola har verksamhetschef för grundskolan beslutat att tillfällig stänga skolan och ställa in undervisningen för den berörda årskursen från och med idag 6 december och veckan ut.

Eleverna är välkomna tillbaka på måndag 13 december. Beslutet är taget i samråd med smittskydd i Region Jönköpings län. Totalt berör stängningen omkring 70 elever.

Både grundskolan och gymnasieskolan har en högre frånvaro just nu. De barn eller vuxna som upplever symtom ska kontakta sin vårdcentral och göra ett PCR-test.

Även fritidshem för årskurs fyra kommer att tillfälligt hålla stängt.

Elever med vårdnadshavare som har samhällskritiska tjänster har rätt till undervisning i skolan, men smittskyddsåtgärder vidtas för dessa.

Vårdnadshavare till de elever som är i skolan och som berörs av stängningen kommer att bli kontaktade på telefon av skolan för att tillsammans komma överens om när och hur eleven ska gå hem under dagen.

Eftersom de berörda eleverna går i de lägre klasserna har de ännu inte lärt sig att använda digitala verktyg för distansundervisning. Det betyder att skolan inte har möjlighet att hålla undervisningen på distans. Rektorer på skolan kommer att se över eventuell utbildningsskuld.

Publicerad: