search
Sök
menu
Meny
Sök

Ingen distansundervisning för högstadieelever i dagsläget

Regeringen har beslutat att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Beslutet innebär ingen omedelbar förändring för de kommunala högstadieskolorna i Jönköpings kommun.

Vårterminen fortsätter med undervisning på plats i skolans lokaler. Utbildningsförvaltningen följer noga utvecklingen och beslutet kan komma att ändras generellt eller för enskilda högstadieskolor utifrån smittläget.

Skolan är viktig

Skolan är viktig för våra barn och ungas utveckling och lärande. Den fyller en samhällsviktig funktion och ska hållas öppen för att eleverna ska få den undervisning de har rätt till, för att vårdnadshavare ska kunna sköta sina jobb och för att skolan är en skyddsfaktor för elevers hälsa och välbefinnande. Fjärr- eller distansundervisning är en åtgärd att ta till först då övriga åtgärder är prövade för att undvika trängsel i skolans lokaler.

Utvecklingen följs kontinuerligt

Att så länge som möjligt hålla grundskolan öppen baseras på den information från myndigheter och experter som finns just nu. Situationen kan komma att ändras. Utvecklingen på kommunens grundskolor följs kontinuerligt för att kunna göra en snabb omställning om läget skulle förändras eller om det visar sig att vidtagna åtgärder inte räcker för att minska trängsel i skolan. Det kan då bli aktuellt med övergång till fjärr- eller distansundervisning helt eller partiellt för elever på kommunens högstadieskolor.

Om beslut skulle tas att införa fjärr- eller distansundervisning på en enskild skola kommer berörda elever och vårdnadshavare att få information från den aktuella skolan via Vklass.

Publicerad: