search
Sök
menu
Meny

Junedalsskolan öppnar för delvis undervisning i skolans lokaler efter påsklovet

Efter påsklovet kommer Junedalsskolan att åter bedriva viss undervisning i skolans lokaler. Årskurs nio och grundsärskolan kommer att ha sin undervisning i skolans lokaler och följa sitt schema. Årskurs 7 och 8 kommer att undervisas i skolans lokaler varannan dag och via distans de dagar då de är hemma.

Måndagen den 30 mars gick Junedalsskolan över till distansundervisning för att hitta åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan.

Ett antal insatser har nu arbetats fram för undvika trängsel i skolans lokaler och för att undvika att olika grupper möts i de allmänna ytorna.

- Vi är en stor skola med 850 elever och vi har bedömt att skolan inte kan hantera den mängden elever på den begränsade yta som vi har, om alla elever är på plats samtidigt, säger Irena Hanzek, rektor.

Undervisning

Efter påsklovet kommer undervisningen att bedrivas genom att årskurs 9 är på skolan och följer sitt schema under skoldagarna. Årskurs 7 och 8 kommer att vara varannan dag i skolans lokaler och varannan dag få undervisning via distans. De olika årskurserna turas om att vara i skolans lokaler. På det här sättet har skolan en större möjlighet att sprida ut ungdomarna i skolans lokaler och på så vis minska risken för smittspridning. Förändringen gäller från och med tisdagen 14 april och tre veckor fram. Då kommer en utvärdering att genomföras för att se om återgång till skolan är ett alternativ.

Andra åtgärder

Andra åtgärder som kommer att genomföras är att årskurs 9 kommer att äta sin skollunch i Per Brahegymnasiets matsal. De olika klasserna kommer att fasta tider för lunch och egna hemklassrum och därmed inte behöva förflytta sig så mycket i skolans lokaler. Rasterna kommer att hållas utomhus.

Elever och vårdnadhavare har under onsdagen 8 april blivit informerade via Vklass om förändringen och hur skolstarten kommer att se ut efter påsklovet.

 

 

 

Publicerad: 2020-04-08 15.11