search
Sök
menu
Meny
Sök

Lekerydsskolan - tillfällig distansundervisning för klass 4 och 5

På Lekerydsskolan förlängs den tillfälliga distansundervisningen för klass 4. För klass 5 införs tillfällig distansundervisning från och med tisdag 11 maj. Fritidsavdelningen Krabban öppnar åter imorgon tisdag.

Smittkedjorna bland eleverna i klass fyra är brutna. Men på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen, har verksamhetschefen för grundskolan, beslutat att förlänga distansundervisning för klass fyra. Även i klass 5 är personalfrånvaron hög och därför införs distansundervisning från och med imorgon tisdag 11 maj.

Förhoppningen är att eleverna i de båda klasserna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning tisdagen 18 maj. På måndag är studiedag.

Elever som är i behov av skollunch kontaktar rektor.

Information om återgång

Skolan följer utvecklingen och information kommer via Vklass måndagen 17 maj om återgång eller eventuellt förlängning.

Skolskjuts

De elever som åker skolskjuts till skolan rekommenderas, om det är möjligt, att ta sig till skolan på annat sätt. Detta för att kunna glesa ut på bussen och för att undvika att elever från olika klasser blandas.

Ersättning för vård av barn

Då utbildningsförvaltningen valt att tillfälligt stänga fritidshemmet har de vårdnadshavare som berörs av stängningen rätt till ersättning från Försäkringskassan, även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta. På Försäkringskassans webbplats finns ytterligare information.

Försäkringskassans webbplats: Coronaviruset – det här gäller Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner

Om skolor, fritidshem och förskolor stänger på grund av coronavirusutbrottet har personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. Kontakta skolans rektor om båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga funktioner.

Publicerad: