search
Sök
menu
Meny
Sök

Luciafiranden och julfiranden på förskolor och grundskolor

Jönköpings kommuns förskolan och skolor kan fortsatt hålla större samlingar så som luciafiranden och julfiranden inomhus med samtliga barn i verksamheten. Däremot kan inte föräldrarna medverka vid arrangemang inomhus.

Efter nya rekommendationer från Region Jönköping har utbildningsförvaltningen beslutat att ändra de rekommendationer som kommunicerades i förra veckan kring större samlingar på våra förskolor och grundskolor. Det här gäller från 29 november:

Förskolan eller skolan kan fortsatt hålla större samlingar så som luciafiranden och julfiranden inomhus med samtliga barn i verksamheten. Risken för smittspridning ska då betänkas. Arrangemang som skoldiscon och klassfester ska noga övervägas.

Vårdnadshavare kan däremot inte medverka vid större samlingar inomhus på förskolan eller grundskolan så som föräldramöten, luciafiranden och julfiranden. Vårdnadshavare är välkomna att medverka om förskolan eller skolan, utifrån lokala förutsättningar, väljer att hålla samlingen utomhus.

Enskilda möten med vårdnadshavare, så som utvecklingssamtal eller inskolning, kan hållas fysiskt på skolan/förskolan. Möjligheten att hålla mötet digitalt kvarstår.

Ovanstående kan komma att ändras vid eventuellt nya rekommendationer från Region Jönköpings län eller Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: