search
Sök
menu
Meny

Presskonferens: Fler smittade i vård och omsorgen

Läget i vård och omsorgen, i föreningslivet och skolan avhandlades på kommunens senaste presskonferens om coronaviruset och covid-19.

– De senaste dagarna har vi sett ett ökat antal personer som fått covid-19 i kommunens verksamheter. Det är inte läge att slappna av nu, sa stadsdirektören Johan Fritz.

Sedan Jönköpings kommun började arbeta med effekterna av coronapandemin i början på mars har 47 vård- och omsorgstagare i kommunen smittats av viruset. Det berättade socialdirektören Stefan Österström på onsdagens presskonferens.

"Veckor efter Stockholm"

– Vi ska sätta den siffran i relation till att vi har cirka 3 500 personer som får vård och omsorg dagligen, så smittspridningen i våra verksamheter är fortsatt väldigt begränsad, sa Österström och fortsatte:

– När det gäller pandemins spridning och effekter ligger vi antagligen några veckor efter Stockholm. Vi måste fortsätta vara uthålliga och orka det här.

På presskonferensen deltog också Julia Sandwall och Martin Funck från kultur- och fritidsförvaltningen för att berätta om föreningarnas situation. Enligt en enkät som gått ut till kommunens 420 bidragsberättigade föreningar kunde de fastslå att läget är allvarligt.

– Vi har fått in 130 svar och 60 procent av föreningarna som svarat har stora problem när det gäller verksamhet och ekonomi. Det man främst ser är inkomstbortfall när matcher, cuper, konserter och andra evenemang ställs in. Föreningar har också minskade intäkter från deltagare, uthyrning av lokaler och sponsring.

Grundskolan firar klassvis

De föreningar som ännu inte svarat på enkäten ombeds att göra detta innan måndagen den 27 april för att de ska få så bra hjälp från kommunen som möjligt.

En annan verksamhet som drabbas just nu är skolan och de avslutningar som väntar i juni. Utbildningsdirektören Göran Isberg meddelade att skolledningen i Jönköpings kommun beslutat att grundskolan inte kommer att hålla traditionella skolavslutningar. Istället ska de arrangeras klassvis utan vårdnadshavare och släkt, oavsett om det är inom- eller utomhus.

Ännu är inget beslut taget för gymnasieskolan, men så länge de nuvarande riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten gäller kan de traditionella utspringen inte genomföras.

– Våra fyra gymnasieskolor kommer göra allt de kan för att få till en minnesvärd och stor dag för studenter fast på ett lite annorlunda sätt. Vi räknar med att vi kan lämna information om hur studentavslutningen ska gå till i början av maj, förklarade Göran Isberg.

Publicerad: 2020-04-22 15.56