search
Sök
menu
Meny

Presskonferens: Jönköpings kommun har god kapacitet för skyddsutrustning

På onsdagens presskonferens lyftes bland annat hur Jönköpings kommun planerar för en lite ovanlig sommar, nya rutiner för vårdarbetare, och att kommunen har goda förutsättningar för att kunna leverera skyddsmaterial en tid framöver.

Stadsdirektör Johan Fritz öppnar onsdagens presskonferens med att betona att det fortsatt finns en spridning av covid-19 i Jönköpings kommun.

– Vi ser att smittspridningen ökar och sprids, och vi ser också konsekvenserna av det.

– Men, om vi tillsammans kan fortsätta att hålla smittan och smittspridningen till den här takten i Jönköpings kommun, så ger det oss bra förutsättningar. Vår duktiga personal kan då klara av att hantera konsekvenserna av covid-19, och dessutom kunna utföra det grunduppdrag som vi är satta att utföra.

Sommaraktiviteter i Jönköpingsområdet

När Folkhälsomyndigheten nu presenterar nya rekommendationer om resande i sommar innebär det att kommunen behöver göra vissa sommarsaker på ett nytt sätt.

– Det får bli en annorlunda sommar där vi njuter av sommaren på hemmaplan, säger Johan Fritz.

De verksamheter i Jönköpings kommun som arbetar med besöksnäring planerar nu för en händelserik sommar i Jönköping med evenemang och aktiviteter som är anpassade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi 142 000 Jönköpingsbor ska ändå kunna uppleva en bra sommar där det händer saker hela tiden. Det är vår ambition.

Uthållighet och nya uppdrag är de största utmaningarna för socialförvaltningen

Socialdirektör Stefan Österström berättar att socialtjänsten har hanterat effekterna av coronapandemin under tio veckor, och ser att deras arbete kommer att fortgå en tid framöver.

– Det arbete vi ägnar oss åt handlar väldigt mycket om uthållighet i vår organisation och förmåga att anpassa våra verksamheter till nya behov.

Ett nytt uppdrag för kommunen är att ta över vården av patienter med covid-19 från sjukhusen i Region Jönköpings län. Jönköpings kommun har ställt om vissa verksamheter till att bedriva korttidsvård för de patienter som efter sjukhusvård behöver fortsatt rehabilitering.

– Här har ju personal i vår verksamhet ställt om med väldigt kort framförhållning, till att bedriva ett nytt uppdrag som vi tidigare inte hade innan den här pandemin bröt ut. En eloge till alla de medarbetare som jobbar i denna pandemi som kräver mycket uthållighet och systematik i vårt arbete.

Under de senaste tio veckorna har sammanlagt 107 personer i Jönköpings kommuns verksamheter blivit sjuka i covid-19. Av dessa 107 personer har ett 20-tal tillfrisknat. Det är färre personer som insjuknat denna vecka än föregående vecka, säger Stefan Österström.

– Men, vi ska fortfarande vara väldigt försiktiga med att dra några slutsatser av det. Vi vet att vi har en mer generell smittspridning i Jönköpings kommun och i Jönköpings län. Därför är det jätteviktigt att vi fortsätter att vara uthålliga, för att vi ska klara av det här uppdraget över tid.

Under förra veckans presskonferens berättade Stefan Österström att Jönköpings kommun jämför statistik över antalet avlidna i vård- och omsorg under mars och april månad i år, med 2018 och 2019. Statistiken visar att färre personer avlidit i år än under 2018 och 2019. På veckans presskonferens berättade han att dessa jämförelser kommer att göras varje månad tills vidare.

Minskad och begränsad smittspridning på äldreboenden

28 av de 107 personer som har covid-19 bor på något av Jönköpings kommuns äldreboenden. Dessa 28 personer utgör knappt två procent av alla 1500 som bor på äldreboendena.

– Vi pratar alltså om att 98 % av de som bor på våra äldreboenden inte har covid-19. Så här långt har vi, på ett väldigt bra sätt, lyckats begränsa smittspridningen bland äldre på våra äldreboenden.

Dessa 28 personer är fördelade på 11 av Jönköpings kommuns 37 äldreboenden. Det visar att smittan inte är koncentrerad på ett enstaka boende, och ett ytterligare exempel på hur begränsad smittspridningen är, säger Stefan Österström.

Nya rutiner för personal i vårdnära situationer

Torsdagen den 7:e maj presenterade Folkhälsomyndigheten sammanställda åtgärder för att skydda personer inom äldreomsorgen från att smittas av covid-19 från personal. Tidigare har skyddsåtgärderna främst fokuserat på att skydda personal. Denna nya försiktighetsåtgärd innebar i ändrade rutiner för personal i vårdnära situationer, alltså som arbetar fysiskt nära personer för att exempelvis borsta tänder eller ge ögondroppar.

– I Jönköpings kommun lägger vi nu till ytterligare en rutin med visir när vi ger vård nära inpå personer. Det är en skyddsutrustning som vi har god tillgång till. Vi har tillsammans med smittskyddsenheten på Region Jönköpings län tagit fram rutiner för hur visir ska användas och är beredda att börja med den här nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.

”Vi upplever idag att vi har en kapacitet vad gäller skyddsutrustning”

Stefan Österström säger att Jönköpings kommun har förutsättningarna för att kunna leverera skyddsutrustning en lång tid framöver. Det handlar om ett eget lager, fler lokala leverantörer, och kreativa lösningar mellan Jönköpings kommuns förvaltningar.

– Vi har valt att plocka hem material så att vi på egen hand kan sätta samman långärmade skyddsförkläden. Sedan ett par veckor tillbaka har vi en egen liten fabrik här i Jönköpings kommun som faktiskt servar vård och omsorg med skyddsutrustning.

Du kan se presskonferensen i sin helhet i videospelaren nedan.

Publicerad: 2020-05-15 16.40