search
Sök
menu
Meny

Presskonferens om covid-19 och påverkan på våra verksamheter

Onsdagen den 18 mars höll kommunen en pressträff om hanteringen kring det pågående coronaviruset covid-19.

– Vi arbetar hårt med att möta upp medborgarnas förväntningar på oss som kommun, berättade stadsdirektören Johan Fritz.

Läget är ansträngt i samhället och det syns också i kommunala verksamheter, då många anställda är hemma på grund av sjukdom. Johan Fritz berättade att kommunen arbetar hårt med att säkerställa leveransen av det som medborgarna förväntar sig av Jönköpings kommun.

­– Vi kan komma att hamna i ett läge då det inte riktigt blir samma service och kvalité som i ett normalläge. Det kan exempelvis vara så att vissa av kommunens medarbetare får arbeta inom andra yrken än de vanligtvis gör, förklarade Johan Fritz.

Socialdirektören Stefan Österström berättade vidare att många anställda inom vård och omsorg uppvisat förkylningssymtom och därför befinner sig hemma.

– Vi är i ett läge där vi måste prioritera dem som har omfattande behov av vård och omsorg. På daglig basis kan hemtjänsten exempelvis behöva skjuta på städningen till någon annan dag. En annan sak kan vara att träffpunkter kanske inte kan ha öppet i den omfattning som de brukar ha. Vi får omprioritera, sa Stefan Österström och meddelade att det i nuläget finns fem bekräftade smittofall inom socialförvaltningens verksamheter.

Inom skolan har Jönköpings kommun beslutat att förändra undervisningen för gymnasieskolor, vuxen- och yrkesutbildningar och istället bedriva distansundervisning. Detta beslut togs på rekommendation från regeringen.

– Vår ambition är att alla våra elever ska ha en fortsatt god undervisning även om den sker på distans, sa utbildningsdirektören Göran Isberg.

Gemensamt för de tre förvaltningsdirektörerna på pressträffen var att samtliga riktade ett stort tack till kommunanställda för alla de insatser som görs inom verksamheterna just nu.

Video från presskonferensen

Se presskonferensen i videospelaren nedan.

Publicerad: 2020-03-18 19.02