search
Sök
menu
Meny

Presskonferens om kommunens arbete kring covid-19: "Tuff månad framför oss"

På onsdagen höll Jönköpings kommun en ny presskonferens för att uppdatera media och allmänheten om läget under rådande coronakris.

Bland annat framkom det att kommunen förväntar sig att antalet smittofall kommer att öka de närmaste veckorna.

– Vi kommer ha en rätt tuff månad framför oss, sa stadsdirektören Johan Fritz och hänvisade till prognoser från Folkhälsomyndigheten.

Johan Fritz och socialdirektören Stefan Österström berättade båda om att kommunen i stort och socialförvaltningen i synnerhet planerat och rustat med befintlig och nyrekryterad personal för att klara av den förväntade ökningen av antalet smittofall.

Smittofallen väntas öka

Den senaste månaden har 22 personer bekräftats vara smittade av covid-19 i socialförvaltningens verksamheter.

­­– Våra medarbetare har under de 4-5 veckor som detta pågått fått ta i lite extra och de gör ett fantastiskt jobb. Vi får kasta om i scheman och omprioritera och det är givetvis en ansträngning för vår verksamhet, sa Stefan Österström och fortsatte:

– Tittar vi på prognoserna kommer vi ha en ökning de närmaste veckorna. På ett sätt känner vi oss förberedda, men vi kommer att komma in i en period framöver då det kommer krävas ytterligare av oss.

Skola öppnas delvis

I skolans värld har regeringen tagit ett beslut om att ett mindre antal gymnasieelever kan få undervisning i skolans lokaler. En elevgrupp får inte överstiga fem elever i samma lokal.

– Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete, förklarade utbildningsdirektören Göran Isberg.

Samtidigt meddelade Junedalsskolan, som stängde ner efter att två lärare bekräftats vara smittade, att man delvis öppnar upp skolan igen. Från tisdag 14 april återvänder eleverna i årskurs 9 till skolan. Elever i årskurs 7 och 8 kommer ha undervisning i skolan varannan dag och distansundervisning varannan dag. Detta för att inte samla samtliga 850 elever samtidigt. Upplägget gäller till att börja med i tre veckor framöver.

– Klasserna kommer ha undervisning i ett eget hemklassrum, det kommer vara mer fasta tider överlag och vi kommer uppmana eleverna att vara utomhus på rasterna, berättade rektorn Irena Hanzek.

Se presskonferensen, som är teckentolkad, i sin helhet nedan.

 

Publicerad: 2020-04-08 15.14