search
Sök
menu
Meny

Presskonferens: Sommarjobb och beredskap i coronatider

På onsdagens presskonferens berättades det bland annat om att kommunen fått ytterligare sommarjobbsplatser för de som slutar gymnasiet. Det informerades även om krisberedskapen för våld i nära relationer och om vårdläget i kommunens verksamheter.

Stadsdirektör Johan Fritz öppnade presskonferensen med att berätta att Jönköpings kommun med sin personal lyckats hantera coronapandemin på ett bra sätt och samtidigt kunnat utföra grunduppdraget. Han lyfte även fram medborgarnas och näringslivets insatser som hjälpt till att skydda riskgrupper i samhället under den här tiden.

Johan Fritz vill dock påpeka att det fortfarande finns smittspridning i Jönköpings kommun och att vi som bor och verkar där ska följa Folhälsomyndighetens rekomendationer, och att vi ska ta hand om oss själva och andra - inte minst de som är i riskgrupp.

Sommarjobb i coronatider

Eva Dahl, t.f arbetsmarknadschef i Jönköpings kommun, berättar att coronapandemin har gett kommunen flera utmaningar inför årets feriepraktik. Dels finns det färre vanliga sommarjobb hos andra arbetsgivare, och dels har flera av kommunens sommarjobb fått hårdare säkerhetskrav.

Trots detta har kommunen 740 feriepraktikplatser för gymnasieungdomar. Utöver det även 120 platser för de som nyss har slutat gymnasiet. Kommunen har också fått extra pengar från staten till ytterligare 60-70 sommarjobb för ungdomar som slutar gymnasiet i år.

Beredskap för ökat våld i nära relationer

Åsa Thörne Adrianzon, chef för utvecklings- och hållbarhetsenheten, berättar att utifrån pågående samhällskris är våldsutsatthet en del av krisberedskapen som Jönköpings kommun ser som väsentlig och jobbar aktivt med just nu. Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem som drabbar människor i alla samhällsklasser och åldrar.

Hon säger att under pågående pandemi är det särskilt viktigt att vi vågar prata och ställa frågor om våld. Ju längre tid familjer isoleras hemma, desto större är risken att kvinnor och barn utsätts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld. 

Just nu ser varken mottagningen för våldsutsatta eller Kvinno- och tjejjouren någon ökning av orosanmälningar, men de samtal som inkommer till Kvinno- och tjejjouren visar på grövre våld. Inte heller orosanmälningar gällande barn ökar utan snarare minskar. Siffrorna oroar då sannolikheten är stor att våldsutsatta inte har möjlighet att söka hjälp just nu.

Insatser görs därför nu på både kort och lång sikt, bland annat i samarbete med Vätterhem och Kvinno- och tjejjouren. Dessutom i samverkan med Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och andra civilsamhällsorganisationer. En gemensam strategi kommer att skapas.

Nuläget inom kommunens vårdarbete

Socialdirektör Stefan Österström berättar om läget inom våd och omsorg. Antalet dokumenterade fall på särskilda boenden för äldre i kommunen minskar i antal. Det är just nu 15 personer, jämfört med 22 personer föregående vecka som har diagnosen covid-19.

Den här minskningen bekräftas också av att antalet särskilda boenden där kommunen ger vård till personer med covid-19 har minskat från 10 boenden föregående vecka till 6 särskilda boenden den här veckan. Samma minskning sker också inom hemtjänsten.

Du kan se våra presskonferenser på vår playkanal eller kommunens facebooksida.

Jönköping playlänk till annan webbplats

Jönköpings kommun på Facebooklänk till annan webbplats

Se onsdagens presskonferens i sin helhet nedan.

Publicerad: 2020-05-28 17.02