search
Sök
menu
Meny

Presskonferens: Uthållighet en längre tid framöver

Läget i kommunkoncernen, inom vård och omsorg och skolan avhandlades på kommunens senaste presskonferens om coronaviruset och covid-19.

– Vi har ett läge där vi behöver hantera pandemin under en lång tid, hur lång tid vet ingen, men vi förbereder vår organisation på uthållighet, sa stadsdirektören Johan Fritz.

– Läget i stort i Jönköpings kommun är ganska kontrollerat vi har dock ett ansträngt läge inom äldreomsorgen och viss ökning bland personer som fått diagnosen covid-19.

"Inköpsstopp i kommunen"

– 16 april beslutade kommunfullmäktige om inköpstopp i Jönköpings kommun. Vi ska avvakta eller avstå inköp framöver, men nödvändiga inköp ska naturligtvis fortfarande genomföras, fortsatte Johan Fritz.

– Vi kommer däremot fortsätta göra investeringar inom kommunkoncernen, både i de kommunala bolagen och i Jönköpings kommun.

Exempelvis storsatsar Vätterhem 600 miljoner kronor under 2020, av dessa ska 425 miljoner kronor avsättas för nya bostadsinvesteringar. På bland annat Strandängen, Samset, Fagerslätt och Vätterhöjden. Jönköpings Energi investerar i fjärrvärme – värme och varmvatten till 6300 anslutningar och el och elnät till 56 800 elnätskunder. Även kommunen investerar i vatten-och avlopp, gator-och vägar, förskolor, skolor och äldreboende.

– Att inte bromsa på investeringarna är ett sätt att stödja Jönköping och Jönköpingsbor, säger Johan Fritz.

”Prognoser för Jönköpings län "

Vi är inne i ett läge som är lite intensivare än tidigare. Men fortfarande är smittspridningen begränsad. Under åtta veckor har 61 individer fått diagnosen COVID-19 i Jönköpings län.

– Vi ser att vi ligger lite efter Stockholm. Vi trodde att vi skulle gå in i ett något intensivare läge under påsk helgen, vad det gäller smittspridningen. Vi ser att detta har förskjutits något, men det finns en viss förhöjning av personer som insjuknat i COVID-19.

– Effekten av pandemin kommer vi behöva hantera under en längre tid Därför är det viktigt med uthållighet och för oss att klara vår personalförsörj under en längre tid. Vi har nu kommit så långt i vår semesterrekrytering att vi har börjat bevilja sommarsemestrar.

Studentexamen

Enligt nya direktiv från Folkhälsomyndighetens kommer studenter kunna träffas klassvis eller i mindre grupper och ha någon form av avslutningsceremoni med betygsutdelning.

– Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer ger oss möjlighet att fullfölja våra planer för årets studentexamen. Nu diskuteras frågan med våra ledningsgrupper på våra gymnasieskolor och tillsammans med elevrepresentanter. Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli en oförglömlig dag för våra studenter, säger Göran Isberg, utbildningsdirektör

– Vi räknar med att ha ett beslut i mitten på maj. Eleverna kommer få information via V-klass och skolans webbplats, förklarade Göran Isberg.

När det gäller grundskolans avslutningar är det inga ändringar, avslutningarna kommer ske klassvis och utan anhöriga.

Årets friluftskommun 2020

Jönköpings kommun har blivit utsedd till årets friluftskommun. Naturvårdsverket utser tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening landets främsta friluftskommun. En ny vinnare utses årligen med hjälp av en enkätundersökning bland landets kommuner om deras arbete med friluftsliv.

– Passa på att nyttja det fantastiska friluftslivet som finns i Jönköpings kommun, men håll avståndet, avslutar stadsdirektören Johan Fritz.

Se presskonferensen i sin helhet nedan.

Publicerad: 2020-04-30 13.50