search
Sök
menu
Meny

Presskonferens: Utökat stöd till föreningar

På onsdagens presskonferens så meddelades att föreningar och företag som hyr lokal av Jönköpings kommun kan ansöka om utökat stöd i form av en hyressubvention. Dessutom rapporteras läget för de kommunala skolorna samt vård- och omsorg.

Stadsdirektör Johan Fritz öppnar pressträffen med att berätta om smittspridningen av coronaviruset i Jönköpings kommun.

– Vi har fortfarande smitta i Jönköpings kommun, och läget är inte på något sätt över eller lugnt.

Han poängterar dock att medborgarna i Jönköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer på ett förnämligt sätt, dessutom rapporterar regionsjukusen att antalet vårdplatser för personer med covid-19 minskar något.

Coronapandemins påverkan på föreningar

Thomas Bergström, teknisk direktör, och Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, har med förvaltningarna som de representerar samarbetat kring frågor som rör föreningar i Jönköpings kommun, för att ge dessa ett så brett stöd som möjligt.

– Vi är lokalförsörjare i kommunen. Det innebär att vi har många företag och föreningar som hyr av oss, säger Thomas Bergström.

Tidigare har kommunen arbetat med anstånd och betalningsplaner för att underlätta för dessa aktörer under coronapandemin. Subventioner för lokalhyra erbjöds inte initialt. Efter regeringens besked om att ge stöd för sänkta hyror i utsatta branscher har dock tekniska nämnden tagit beslut om detta.

– Vi kommer att ge hyressubventioner för månaderna staten bestämt, det vill säga april, maj och juni.

Han poängterar att kommunen följer statens rekommendationer vad gäller vilka som omfattas av stödet. Maxstödet för hyreslättnaderna är detsamma som dessa rekomendationer, 50 procent. Han meddelar att inga individuella bedömningar kommer att göras. Det som avviker från statens beslut är att även arrende och tomträtter kommer att innefattas, detta för att skapa ett så brett stöd som möjligt för föreningslivet i synnerhet.

Stöd söks via kommunens webbplats, se länk nedan.

Mazar Alijevski berättar om nolltaxan som kultur- och fritidsnämden tagit beslut om, och som är tänkt att komplettera hyressubventionerna tekniska nämden arbetat fram.

– Nolltaxan innebär att föreingar som hyr idrottsanläggningar, det kan vara badbasänger, ishallar, fotbollsplaner, biografer och danslokaler får nolltaxa, säger Mazar Alijevski.

Nolltaxan motsvarar ett inkomstbortfall på 1 miljon kronor. Sammanslaget med hyressubventionen motsvarar detta ett inkomstbortfall på 2 miljoner kronor totalt. Sedan innan har kultur- och fritidsnämnden beslutat om möjlighet till avbokning av lokaler utan kostnad, uppskov av hyror och bokningsavgifter samt förlängd kredittid via kundfodringsenheten.

Fler bidragsatsningar kommer göras senare, meddelar han. Det kan komma att dröja fram till juli innan dessa bidrag betalas ut, då kultur- och fritidsnämden väljer att komplettera framtida statliga bidragssatsningar.

– Vi har 3 miljoner kronor som kultur- och fritidsnämnden fått i tillägg till budgeten för att kunna stötta föreningar.

Nuläget i kommunens skolor och förskolor

Utbildningsdirektör Göran Isberg påpekar att det den senaste tiden varit stort fokus på kommande studentavslutningar. Kommunen har tidigare berättat att firandet kommer fördelas på två dagar, 11 och 12 juni, med klassvis utspring, betygsutdelning och mösspåtagning. Två anhöriga per elev är välkomna att ta emot studenterna på skolgården. 

Sommarundervisning kommer att ske på Per Brahegymnasiet. Sommarskolan kommer i år att hållas i mindre grupper och är till för de elever i år 1 och två som riskerar eller har fått underkänt i ett eller flera ämnen samt för nyanlända. Hur hösten ser ut för kommunens gymnasieskolor är ännu oklart. Det är även oklart om distansundervisningen kommer att fortgå i höst. Därför planeras redan nu terminsstarten för gymnasielever som börjar årskurs 1.

På grundskolan råder det god närvaro. Rosenlundskolan fick dock på grund av hög personalfrånvaro stängas och påverkar årskurs sju och gäller hela vecka 21 ut.

När det kommer till förskolan så har närvaron ökat stadigt den senaste månaden och är nu nästan uppe i normala nivåer. Dock med en stor variation mellan olika bostadsområden. På vissa förskolor har man valt att uppmana vårdnadshavare att lämna och hämta sina barn utomhus.

Göran Isberg meddelar även att Kulturskolan, i samråd med skolläkare, beslutat att åter öppna sina gruppverksamheten i dans, bild/film och drama/teater. Skolan förhåller sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser till att eleverna håller avstånd till varandra.

Nuläget inom kommunens vårdarbete

Antalet personer med Covid-19, och som hade vård och omsorg i Jönköpings kommun, har sjunkit från 49 till 37 sedan föregående vecka. I hemtjänsten finns det nu 11 dokumenterade fall av Covid-19 av totalt 2000 personer som dagligen få hemtjänst.

Socialdirektör Stefan Österström kan konstatera att det uthålliga arbete som bedrivits under dessa veckor indikerar vissa effekter på smittspridningen. Det här är en trend som nu förstärks sedan ett par veckor, men vi behöver fortsatt arbeta intensivt för att begränsa ytterligare smittspridning.

Han poängterar att det är många verskamheter inom socialtjänsten som fått göra stora omställningar och omprioriteringar, och att många medarbetare arbetat under stor press. Han riktar även sig till dem som hjälpt till med att hålla basala hygienrutiner för att undvika smittspridning.

– Till er ett oerhört stort tack för alla fina insatser som gjorts, säger Stefan Österström.

Du kan se presskonferensen i sin helhet nedan.

Publicerad: 2020-06-29 12.07