search
Sök
menu
Meny
Sök

Säkra besök på kommunens äldreboenden

Den 1 oktober 2020 upphör det generella besöksförbudet på våra äldreboenden och de som bor där kan äntligen ta emot besök. När vi nu öppnar upp är det mycket viktigt att vi fortsätter att arbeta för att begränsa smittspridningen av covid-19. Det innebär att du som besöker äldreboenden har ett stort ansvar att följa föreskrifter och allmänna rekommendationer.

Vi kommer att ta emot besök av närstående till de boende och vi ser helst att besöken fortsätter att ske utomhus. Går inte det, får besöken ske i den enskildes lägenhet.

Det är de generella rekommendationerna som gäller för dem som besöker äldreboenden och det är samma som gäller i samhället i övrigt:

 • Stanna hemma om du inte känner dig frisk
  Avstå besök om du känner symtom som kan vara symtom på covid-19; hosta, halsont, snuva och feber. Andra symtom är huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall.
 • Tvätta händerna
  Tvätta händerna eller använd handsprit innan, under och efter besöket.
 • Håll avstånd
  Kom inte fler besökare samtidigt än att ni kan hålla avstånd till varandra och den boende.
 • Hosta och nys i armvecket
  Om du känner att du behöver hosta eller nysa, gå undan och hosta eller nys i armvecket.

Besökare måste alltid ta kontakt med äldreboendet i god tid innan besöket för få information och planera för säkra besök.

Skyddsutrustning (t.ex. visir, munskydd eller handskar) behövs inte. Skulle det av någon anledning behövas, t.ex. vid oro för smitta, så har vi en rutin för det.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott!

Publicerad: