search
Sök
menu
Meny
Sök

Så ser planen för vaccinering ut i Jönköpings kommun

Enligt planen ska alla medborgare över 18 år erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021. Vaccinationsarbetet är uppdelat i fyra faser som beskriver vilka som är prioriterade för vaccination i de olika faserna.

De som bor på särskilda boende för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård samt de vuxen som bor tillsammans med någon som bor på särskilt boende för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård, är de som vaccineras först. Därefter vård- och omsorgspersonal som arbetar nära dem som bor på särskilda boende för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård.

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19

Publicerad: