search
Sök
menu
Meny

Skolavslutningar i grundskolan

I dagsläget bedömer utbildningsförvaltningen, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att det kommer att bli svårt att genomföra en traditionell skolavslutning för grundskolan.

I dagsläget bedömer utbildningsförvaltningen, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att det kommer att bli svårt att genomföra en traditionell skolavslutning för grundskolan.

Grundskolorna kommer därför inte att hålla några gemensamma samlingar vid skolavslutningen. Istället kommer skolavslutningen att ske klassvis.

Vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar kommer inte kunna erbjudas att vara med på klassens avslutning, oavsett om avslutningen sker inomhus eller utomhus.

Beslutet har tagits i samråd med grundskolans ledning samt skolläkare.

Publicerad: 2020-04-23 14.19