Skolor med tillfällig distansundervisning från 21 januari

Under dagen togs beslut om att införa tillfällig distansundervisning i nedanstående verksamheter.

Per Brahegymnasiet, klass NA20A

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i klass NA20A har gymnasiechef beslutat införa tillfällig fjärr- och distansundervisning i den berörda klassen från och med fredag den 21 januari till och med måndag 24 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning tisdagen 25 januari

Erik Dahlbergsgymnasiet, klass SA21B

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i klass SA21B har gymnasiechef beslutat införa tillfällig fjärr- och distansundervisning i den berörda klassen från och med fredag den 21 januari till och med måndag 24 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning tisdagen 25 januari.

Tenhultsskolan, klass 5B

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro har utbildningschefen för grundskolan beslutat att införa tillfällig distansundervisning för klass 5B på Tenhultsskolan från och med imorgon fredag 21 januari till och med måndag 24 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköping.

Även fritidshemmet kommer att vara stängt under denna period. Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning tisdagen 25 januari.


Publicerad: