Skolor med tillfällig distansundervisning från 24 januari

Under måndagen togs beslut om att införa tillfällig distansundervisning i nedanstående verksamheter.

Erik Dahlbergsgymnasiet, klass NA20A, NA20B, SA21A och EK19A

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro har gymnasiechef beslutat införa tillfällig fjärr- och distansundervisning i de berörda klasserna från och med måndag 24 januari till och med torsdag 27 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

28 januari är det studiedag. Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning måndag 31 januari.

Per Brahegymnasiet, klass ES19B

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i klasserna ES19B har gymnasiechef beslutat att införa tillfällig fjärr- och distansundervisning i den berörda klassen från och med tisdag 25 januari till och med onsdag den 26 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning torsdag den 27 januari.

Per Brahegymnasiet, klass EK19C, EK21B, NA21A och SA21A

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i klasserna EK19C, EK21B,NA21A och SA21A har gymnasiechef beslutat att införa tillfällig fjärr- och distansundervisning i den berörda klassen från och med tisdag 25 januari till och med torsdag 27 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Fredag 28 januari är det studiedag. Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning måndag 31 januari.

Ribbaskolan klass 9A och 9B

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro har utbildningschefen för grundskolan beslutat att införa tillfällig distansundervisning för klass 9A och 9B på Ribbaskolan från och med imorgon tisdag 25 januari till och med torsdag 27 januari. Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning fredagen 28 januari.

Södergårdsskolan årskurs 6

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro har utbildningschefen för grundskolan beslutat att införa tillfällig distansundervisning för årskurs 6 på Södergårdsskolan från och med imorgon tisdag 25 januari till och med torsdag 27 januari. Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning fredagen 28 januari.

Torps skola årskurs 5

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro har utbildningschefen för grundskolan beslutat att införa tillfällig distansundervisning för årskurs 5 på Torps skola från och med imorgon tisdag 25 januari till och med torsdag 27 januari. Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning fredagen 28 januari.

Samtliga förskolor och skolor som berörs av tillfällig distansundervisning eller stängning Länk till annan webbplats.

Publicerad: