Skolor och förskolor med tillfällig distansundervisning eller stängning från 26 januari

Under tisdagen togs beslut om att införa tillfällig distansundervisning eller tillfällig stängning i nedanstående verksamheter.

Erik Dahlbergsgymnasiet, klass TE19A

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro har gymnasiechef beslutat införa tillfällig distansundervisning i berörd klass från och med onsdag 26 januari till och med fredag 28 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning måndag 31 januari.

Per Brahegymnasiet, klass EK19B, SA20A, SA20E och HU20

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i klasserna har gymnasiechef beslutat att införa tillfällig distansundervisning i de berörda klasserna från och med onsdag 26 januari till och med fredag 28 januari. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning måndag 31 januari.

Norrängsskolan årskurs 5

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro har utbildningschefen för grundskolan beslutat att införa tillfällig distansundervisning för årskurs 5 på Norrängsskolan från och med onsdag 26 januari till och med freda 28 januari. Skolan räknar med att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning måndag 31januari.

Lekerydsskolans fritidshem avdelningen Delfinen och Skattkistan

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro har utbildningschefen för grundskolan beslutat att tillfälligt stänga avdelningen Delfinen och Skattkistan på Lekerydsskolans fritidshem från och med onsdag 26 januari till och med fredag 28 januari. Fritidshemmet räknar med att barnen ska kunna komma tillbaka till fritidshemmet igen måndag 31 januari.

Samset förskola avdelningen Körsbärsdalen

På grund av hög personalfrånvaro har utbildningschefen för förskolan beslutat att tillfälligt stänga avdelningen Körsbärsdalen på Samset förskola från och med idag 25 januari till och med fredag 28 januari. Förskolan räknar med att barnen ska kunna komma tillbaka till förskola igen måndag 31 januari.

Munksjöstadens förskola avdelningen Bruket 1 och Bruket 2

På grund av hög personalfrånvaro har utbildningschefen för förskolan beslutat att tillfälligt stänga avdelningen Bruket 1 och Bruket 2 på Munksjöstadens förskola från och med idag 25 januari till och med torsdag 27 januari. Förskolan räknar med att barnen ska kunna komma tillbaka till förskola igen fredag 28 januari.

Ängsforsens förskola avdelningen Nyckelpigan och Myran

På grund av hög personalfrånvaro har utbildningschefen för förskolan beslutat att tillfälligt stänga avdelningen Nyckelpigan och Myran på Ängsforsens förskola från och med idag 25 januari till och med onsdag 26 januari. Förskolan räknar med att barnen ska kunna komma tillbaka till förskola igen torsdag 27 januari.

Samtliga förskolor och skolor som berörs av tillfällig distansundervisning eller stängning Länk till annan webbplats.

Publicerad: